Źródłem fal jest wiatr wiejący nad morzami i oceanami: im silniej wieje, tym fale są wyższe. Energia wiatru przekazywana jest energii fal. Woda falując nie przemieszcza się, lecz energia przekazywana jest kolejnym cząsteczkom wody.

Parametrami fali są długość i wysokość. Długość -to odległość między dwoma kolejnymi szczytami lub dolinami fali, zaś wysokość to odległość od wierzchołka fali do powierzchni morza w stanie spoczynku. Fale poruszają tylko powierzchniową warstwę wody. Poniżej 50 m falowanie nie zachodzi. W wodach płytkich, poniżej 25 m, prędkość fali zależy od głębokości. Duże fale załamują się i powstają białe spienione grzywacze. Na otwartym oceanie prędkość fali zależy od jej długości.

Skąd się biorą pływy?

Grawitacyjne przyciąganie Księżyca, w mniejszym stopniu Słońca, powoduje wznoszenie się i opadanie poziomu wody. Tak powstają przypływy i odpływy. W ciągu doby są dwa przypływ] i dwa odpływy.

Twoja Ocena