Dlaczego wir wodny zawsze kręci się w lewo? Czy ma to coś wspólnego z rotację Ziemi?
Dlaczego wir wodny zawsze kręci się w lewo? Czy ma to coś wspólnego z rotację Ziemi?
Kierunek wirowania wody związany jest z rotacją kuli ziemskiej. Kluczowe jest oddziaływanie tzw. siły Coriolisa. Dzięki niej cząsteczki na półkuli północnej obracają się zgodnie z kierunkiem wskazówek ze­ gara , a na pół­ kuli południowej w kierunku prze­ciwnym.

Prawie każdy z nas do­świadczył sytua­cji , w której woda ściekająca np. z wanny obracała się w przeciwnym kierunku. Za to odpowiedzialne są inne czynniki - np. kształt zlewu, otworu ściekowego lub niezauważal­ny impuls początkowy podczas spuszczania wody. Działa nie siły Coriolisa może być kil ku­ krotnie słabsze niż siła oddziałująca na wodę w danej chwili.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!