Homar ma pięć par odnóży, ale tylko czterech par używa do chodzenia. Przednia para przekształciła się w szczypce . Są one bardzo silne i twarde. Homar używa ich do kruszenia muszli, mięczaków lub nawet łapania małych ryb. Ale homary rzadko polują, żywiąc się zazwyczaj padliną zbieraną na dnie morza. Używają także kleszczy do rozrywania pokarmu lub do walki z innymi homarami.

Do czego homar używa kleszczy?

Twoja Ocena