Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma Pan prawo wstępu razem z psem asystującym do wszystkich środków transportu, urzędów i banków, placówek medycznych, budynków sądowych. placówek poczty i telekomunikacji. placówek kultury, oświaty i nauki, obiektów gastronomicznych, handlowych oraz usługowych, a także sportowych i turystycznych, jak również na plaże i kąpieliska oraz do parków narodowych i rezerwatów.

Podst. prawna: Art. 20a Ustawy o rehabilitacji zawodowej l społecznej (...) osób niepełnosprawnych (TJ.: Dz.U. 2018, poz. 511).

Twoja OcenaFacebook Conversations