Armia egipska zaczęła stosować rydwany po 1500 roku p.n.e. Były one wykonane z drewna i ze skóry, zwykle zaprzężone w dwa konie. Jeden z dwóch mężczyzn stojących na rydwanie powoził nim, natomiast drugi strzelał do wroga z łuku.

Jak Egipcjanie używali rydwanów w walce?

Twoja Ocena