Jak gorące jest słońce? Słońce jest ogromną kulą rozżarzonego gazu (z prawej). Temperatura na jego powierzchni wynosi 5500 C, a panująca we wnętrzu oceniana jest na 15 000 000 C. Energia powstaje w samym środku Słońca, w jego jądrze, na skutek reakcji termojądrowych, podczas których łączą się ze sobą atomy wodoru. Są to reakcje podobne do procesów w wybuchającej bombie wodorowej.

Ciemniejsze, chłodniejsze obszary na powierzchni Słońca są znane jako plamy słoneczne. Protuberancje są ogromnymi językami gazu. Całe życie na Ziemi uzależnione jest od pochodzącego ze Słońca światła i ciepła.

Twoja Ocena