Jak okręty podwodne się wynurzają? Okręt podwodny zanurzając się wypełnia wodą morską zbiorniki balastowe. Kiedy ma się wynurzyć, woda zostaje wypchnięta przez wpuszczane do tych samych komór sprężone powietrze. Te dwie operacje umożliwiają regulowanie poziomu zanurzenia, regulując ilość powietrza w zbiornikach balastowych.

Maksymalna głębokość, na jaką mogą zanurzyć się okręty podwodne wynosi około 400 m. Na głębsze zanurzenie nie pozwala wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych okrętu - duże ciśnienie wody zmiażdżyłoby okręt.

Badanie głębin

Do badania głębin używa się małych okrętów podwodnych zbudowanych ze specjalnych materiałów, zdolnych wytrzymać ogromne ciśnienie wody. Niektóre z nich pływają swobodnie, inne połączone są kablami ze statkiem znajdującym się na powierzchni oceanu. Największe głębiny oceanów bada się za pomocą batyskafów. Są to specjalnie skonstruowane metalowe kapsuły, które zwykle połączone są ze statkiem badawczym na powierzchni oceanu. Batyskaf jest zaopatrzony w wizjery, reflektory i kamery. Ma również czujniki mierzące fizyczne parametry wody, jak temperatura, ciśnienie i zasolenie.

SIŁA WYPORU W POWIETRZU

Prawo Archimedesa stosuje się także do gazów. Jednak z powodu małego ciężaru właściwego powietrza siła wyporu ma małą wartość. Np. na dorosłego człowieka działa siła wyporu równa około 100 gramom.

Twoja Ocena