Pingwin królewski żyje blisko zimnego bieguna południowego. Każda samica składa jedno jajo na lodzie w środku zimy. Samiec wtacza jajo mi stopy i przykrywa je zwisającym fałdem brzusznym, zapewniaj; mu ciepło aż do wylęgu pisklęcia dwa miesiące później.

Jak pingwiny zapewniają ciepło swoim jajom?

Twoja Ocena