Jak powstały góry? Powierzchnia Ziemi składa z szeregu olbrzymich płyt. Przesuwają się one powoli w różnych kierunkach i niekiedy zderzają się ze sobą (powyżej). Gdy to się zdarza, krawędzie płyt są wypychane ku górze, a tworzące je warstwy skał gną się i fałdują

 W ciągu milionów lat w ten sposób powstały łańcuchy górskie.

Twoja Ocena