Rośliny, żeby mogły rosnąć, potrzebują słońca, powietrza i wody. Liście pochłaniają energię słoneczną i pobierają z powietrza gaz zwany dwutlenkiem węgla. Korzenie pobierają z gleby wodę i sole mineralne. Komórki w liściach wykorzystują energię słoneczną do przemiany wody i dwutlenku węgla w cukier. Stanowi on pokarm rośliny. W wyniku tego procesu, zwanego fotosyntezą, rośliny wydalają do atmosfery tlen.

Jak rosną rośliny?

Twoja Ocena