Samica myszy jest zdolna do rozrodu w wieku 7 tygodni. W 3 tygodnie później może urodzić do dziesięciu młodych. Kolejne mioty potomstwa może wydać na świat co 20 do 30 dni. W ciągu roku jedna mysz może więc mieć ponad 100 młodych!

Jak szybko rozmnażają się myszy?

Twoja Ocena