Juliusz Cezar był znakomitym wodzem, który ogłosił się dożywotnim dyktatorem (jedynym władcą) Rzymu. Chociaż zaprowadził w państwie pokój i ustanawiał sprawiedliwe prawa, senat uznał, że ma on za dużą władzę. Dlatego 15 marca 44 r. p.n.e. grupa senatorów spiskowców zasztyletowała

Cezara

Twoja Ocena