Kiedy krokodyl zamknie pysk, czwarty ząb w szczęce dolnej wystaje na zewnątrz szczęki górnej. Gdy to samo zrobi aligator, ząb ten jest ukryty.

Czy możesz podać różnicę między aligatorem a krokodylem?

Twoja Ocena