Step i sawanna porośnięte są roślinnością trawiastą. Stepy występują w strefie umiarkowanej w Azji, sawanny w Afryce po obu stronach równika.

Mają różne warunki klimatyczne, a więc i inne gatunki traw.

Twoja Ocena