Nie zauważyłam, że mój dowód stracił ważność pół roku temu. Podobno grozi mi za to wysoka grzywna, więc boję się teraz złożyć wniosek o wymianę dowodu. Czy mogę uniknąć kary?

Rzeczywiście istnieje obowiązek wymiany dowodów, które straciły ważność. Wniosek o wymianę dowodu należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności. Za uchybienie temu obowiązkowi przepisy przewidują karę grzywny (do 5 tys. zł) lub nawet ograniczenia wolności - ale tylko w przypadku uchylania się od tego obowiązku. Oznacza to. że ukaranym można zostać tylko za celowe działania, nie zaś za przeoczenie terminu wymiany dowodu. Dlatego proszę bez obaw złożyć wniosek, najlepiej jak najszybciej. Obecnie wniosek o wymianę dowodu można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie całej Polski - co jest ułatwieniem, jeśli zorientujemy się,  że nasz dowód jest nieważny. np. podczas letniego wyjazdu.

Podstawa prawna: Ustawa o dowodach osobistych (TJ.: Dz.U. 2017. pOZ. 1464).

Twoja Ocena