Salomon był królem Izraela od ok. 970 do 922 roku p.n.e. Słynął on ze swego ogromnego bogactwa i niezwykłej mądrości. Popierał handel, dzięki czemu Izrael stał się bogatym państwem. Salomon powiększył państwo izraelskie i wzniósł wiele budowli, w tym wielką świątynię w Jerozolimie oraz pałac królewski.

Kim był Salomon?

Twoja Ocena