Skąd mamy tyle wiadomości o planetach? Sondy kosmiczne wędrujące przez Układ Słoneczny przesyłają na Ziemię różne obrazy. Jedną z najważniejszych sond był Yoyager 2 wystrzelony w 1978 roku. Spędził on w przestrzeni kosmicznej 10 lat

 przesyłając wartościowe informacje.

Twoja Ocena