Gleba jest mieszaniną cząstek skalnych i próchnicy powstałej ze szczątków obumarłych roślin i zwierząt. Próchnica rozkłada się, uwalniając substancje mineralne umożliwiające rozwój roślin. Pod warstwą orną jest jałowe podglebie, a pod nim podłoże skalne

(skała macierzysta).

Twoja Ocena