W zewnętrznej budowie ryby można wyróżnić skrzela (do oddychania), płetwy (do pływania i sterowania) oraz linię naboczną (do wykrywania ruchów wody).

Z jakich części ciała składa się ryba?

Twoja Ocena