Jeżeli zgubisz kartę, musisz jak najszybciej ją zastrzec, dzwoniąc na infolinię banku. Większość banków przejmuje pełną odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przed zastrzeżeniem karty.

Jeśli przed zastrzeżeniem zgubionej czy skradzionej karty ktoś zdąży za jej pomocą dokonać transakcji, zgłoś ten fakt jako reklamację. Bank, po zbadaniu okoliczności, może zwrocie kwotę reklamowanej transakcji.

Twoja Ocena