Wskaż kraj w którym płacono w Lirach przed wprowadzeniem euro:

Wskaż kraj w którym płacono w Lirach przed wprowadzeniem euro:

Twoja Ocena