Tak już w życiu jest, że często, nawet od najbliższych doznajemy przykrości. Czy potrafisz przejść nad tym do porządku dziennego, czy też rozpamiętujesz długo swoje krzywdy ?

Czy potrafisz śmiać się z siebie?

Czy potrafisz śmiać się z siebie?

Co robisz, gdy zdarzy Ci się kogoś urazić?

Ktoś dla Ciebie ważny oszukał Cię w poważnej sprawie:

Czy jesteś tolerancyjny/a wobec innych?

Niechcący słyszysz niemiłą uwagę o sobie z ust przyjaciela/ółki

Po zażartej kłótni z bliską osobą:

Twój partner zapomniał o ważnej dla Was rocznicy:

Test psychologiczny: Czy potrafisz wybaczać?

  1. You got: Jesteś otwartą osobą.

    Jesteś osobą z natury otwartą, po­godną, do życia podchodzisz z hu­morem, co nie znaczy, że „lekko". Potrafisz zapomnieć o doznanych przykrościach bez robienia tragedii. Nie lubisz zaogniania sporów i stawiania kogoś w niezręcznej czy przykrej sytuacji. Uważasz, że każdy popełnia błędy i wszyscy zasługują na drugą szansę. Jednak wiesz, kiedy ktoś przekracza granice.

  2. You got: Wybaczasz, ale wszystko w swoim czasie.

    Potrafisz wybaczyć z dnia na dzień, ale również po raz dziesią­ty czy dwudziesty. Dajesz jednak szansę, by druga osoba mogła zmienić swoje zachowanie. Roz­sądek zazwyczaj bierze u Ciebie górę nad uczuciami, dlatego zanim kogoś osądzisz, najpierw analizu­jesz dokładnie całą sytuację. I tak jest dobrze. W ten sposób zysku­jesz miłość i szacunek przyjaciół.

  3. You got: Nie wybaczasz

    Nie wiesz, co to wyrozumiałość i tolerancja, dlatego możesz mieć problemy z utrzymaniem bliższych relacji z innymi ludźmi. Ale pamię­taj, że nie można iść do przodu bez zapomnienia o przeszłości i bez wybaczenia! Trzeba zaakceptować to, co się wydarzyło. Nie warto zbyt długo chować urazy, pielę­gnować żalu do innych. To bowiem w konsekwencji krzywdzenie siebie.

Twoja Ocena