Test psychologiczny: Jakim jesteś rodzicem?
Rozwiąż poniższy test psychologiczny i sprawdź jakim jesteś typem rodzica.

KOLEDZY

KOLEDZY

TRUDNOŚCI

KŁAMSTWO

SAMODZIELNE DECYZJE

WOLNY CZAS

PRZEWINIENIE

NAGRODA/KARA

WYMAGANIA

KRYTYKA

POLECENIE

ŻYCZENIA

ROZMOWA

SPORNE KWESTIE

ZŁY NASTRÓJ

RADY

ROZMOWY O ALKOHOLU

Test psychologiczny: Jakim jesteś rodzicem?

 1. You got: Model przyzwalający

  Jesteś  przeciwieństwem rodziców autorytarnych. Jesteś emocjonalnie związany z dziećmi, ale unikasz egzekwowania od nich odpowiedzialności, nie stawiasz granic i reguł zachowania. Uważasz, że dziecko powinno być wychowane „bezstresowo” i pozwalasz mu na zdecydowanie na zbyt wiele

 2. You got: Model niezaangażowany:

  Podobnie jak rodzice ”przyzwalający” nie ustanawiasz reguł postępowania i zachowania dzieci, nie egzekwujesz odpowiedzialności. Jednak w  odróżnieniu od rodziców „przyzwalających” nie jesteś  z dziećmi związany emocjonalnie. W skrajnych przypadkach rodzice tego modelu bywają nieprzewidywalni, brutalni, zaniedbujący i lekceważący swoje dzieci.

 3. You got: Model wymagającej miłości:

  Tacy rodzice spodziewają się, że ich dziecko będzie przestrzegać reguł i norm ustanowionych w rodzinie i egzekwują to. Jednak w ustanawianie tych standardów angażują same dzieci na zasadzie negocjacji  i poszanowania ich autonomii oraz zdolności do podejmowania decyzji. Są wymagający, ale wspierają dzieci ciepłem i zaangażowaniem. Są asertywni, nie są agresywni.

 4. You got: Model autorytarny

  Tacy rodzice kontrolują i oceniają dzieci według surowych i bezwzględnych standardów czy kryteriów. Na pierwszym miejscu stawiają ciężką pracę i respektowanie swojego autorytetu. Są krytyczni i mają tendencję do wymuszania karnej dyscypliny. Posłuszeństwo jest stawiane ponad poczucie wolności dziecka i jego naturalne dążenie poznawcze.

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!