Sen o: anioł, czarny anioł, sen o aniołach, widzieć anioła, biały anioł

Jego wsparcie i cenne rady są obietnicą szczęścia. Jego pojawie­nie się prowadzi do lepszego zrozumienia samego siebie i innych.

Biały anioł to posłaniec zwiastujący dobre nowiny.

Czarny anioł przekazuje śniącemu nutkę pesymizmu, zakłóca jego zdol­ność oceny sytuacji. Skądinąd jest to bardzo ważny sen, psychika prze­ chodzi duże zmiany.

Aniołowie, nasi posłańcy, to duchy opiekuńcze.

W zależności od naszych działań, od potrzeby inspiracji czy pomocy mogą się okresowo pojawiać także inni przewodnicy, na przykład zmarli rodzice.

Według Kabały w boskim współdziałaniu występują trzy światy.

Świat boski, czyli świat serafinów, tronów, cherubinów.

Świat mentalny, gdzie znajdują się moce, dominacje, cnoty.

Świat astralny, w którym są archaniołowie, księstwa i aniołowie.

Twoja Ocena