Zapraszam na wywiad z Kamila, która przed długi okres czasu była gnębiona, poniżana oraz terroryzowana przez męża. Dlaczego tak trudno jest odejść od męża sadysty? Dlaczego kobieta mimo poniżania tkwi w chorym związku?

Twoja Ocena