Megan Kelly reprezentowała wszystkich tych, którzy w USA, od rana do nocy, mówili o mieszaniu się Rosji w amerykańskie sprawy. Wybory zepsuli, komputery atakowali i jeszcze podejrzany jest rosyjski ambasador.

Twoja Ocena