Metody pomiaru sylwetki, czyli jak mierzyć efekty diety lub treningów.
Metody pomiaru sylwetki, czyli jak mierzyć efekty diety lub treningów.
Najprostszą metodą oceny masy ciała jest wskaźnik BMI (Body Mass lndex) określający stosunek wagi do wzrostu. BMI różnicuje poziom masy ciała na niedowagę I, II i III stopnia, prawidłową masę ciała, nadwagę oraz otyłość I, II i III stopnia.

Wskaźnik BMI został opracowany przez belgijskiego naukowca Adolfa Queteleta, który założył, że osoby tego samego wzrostu o tej samej wadze mają taki sam skład ciała. Oczywiście jest to duże uproszczenie. Obecnie wiemy, że osoby o tej samej masie ciała mogą wykazywać zupełnie inną zawartość tkanki tłuszczowej i mięśniowej. Diagnoza otyłości tylko na podstawie BMI może być mylna, gdyż nie zakłada, że ciężar ciała może wynikać z rozbudowanej masy mięśniowej (kulturyści), a nic otłuszczenia ciała. Podobnie osoba, której BMI znajduje się w granicach normy, może mieć podwyższony poziom tkanki tłuszczowej, czego wskaźnik Queteleta nie uwzględnia.

Wskaźnik WHR określa stosunek obwodu talii do obwodu bioder i ma zastosowanie u osób otyłych, u których można zakwalifikować typ otłuszczenia ciała jako otyłość brzuszną lub biodrowo-pośladkową.

Otyłość brzuszna to typ sylwetki zwany „jabłkiem" występujący najczęściej u mężczyzn. Otłuszczenie jamy brzusznej jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ obciąża narządy wewnętrzne i podwyższa ryzyko wystąpienia chorób serca i układu krążenia, cukrzycy oraz nadciśnienia.

Otyłość udowo-pośladkowa jest charakterystyczna dla sylwetki typu „gruszka" obserwowanej najczęściej u kobiet. Ten typ otłuszczenia ciała zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych i biodrowego oraz żylaków kończyn dolnych.

POMIARY TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Pomiarów tkanki tłuszczowej bardzo łatwo i dokładnie można dokonać za po mocą kalipera, czyli fałdomierza, który sprawdza się podczas monitorowania zmian otłuszczenia w poszczególnych partiach ciała. Metoda ta jest bardzo precyzyjna z uwagi na możliwość uwzględnienia różnych typów sylwetki i związanego z tym nierównomiernego rozmieszczenia tkanki tłuszczowej.

Bardzo dokładną, jednak rzadko wykorzystywaną metodą z uwagi na czasochłonność i konieczność obciążenia pacjenta dawką szkodliwego promieniowania jest absorpcjometria promieniowania, czyli badanie DXA, polegające na naświetleniu ciała promieniami rentgena. Metoda ta wykorzystuje zjawisko osłabiania wiązki promieniowania jonizującego przechodzącego przez tkanki o różnej gęstości. Na zdjęciach RTG uwidaczniają się cienie trzech tkanek: kostnej, mięśniowej i tłuszczowej.

ANALIZA SKŁADU CIAŁA

Analiza im podanej i bioelektrycznej (BIA, ang. bioełectricał impedance analysis) to nieinwazyjna metoda badania diagnostycznego, która pozwala na dokładną analizę składu ciała z wykorzystaniem oporu elektrycznego tkanek organizmu, tzw. impedancji. Badanie BIA polega na zmierzeniu rodzaju oporu elektrycznego tkanek organizmu, przez które przepuszcza się prąd elektryczny o niskim natężeniu i określonej częstotliwości.

Można powiedzieć, że bioimpedancja polega na określeniu rozmiaru przeszkody, jaką stanowią tkanki dla płynącego prądu elektrycznego. Metoda BIA pozwala określić ilość tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała {mięśnie, masa mineralna, woda) w organizmie oraz indywidualny poziom podstawowej przemiany materii, umożliwia także poznanie wpływu niektórych czynników na kierunki zmian poszczególnych części ciała. Jest to szczególnie pomocne przy indywidualnym doborze diety, a regularna kontrola zmian składu ciała umożliwia dokładną ocenę efektywności zastosowanego postępowania dietetycznego. Kontrolowanie ogólnej masy ciała dostarcza niewielu informacji na temat ilości tkanki tłuszczowej i mięśniowej lub ogólnej hydratacji oraz kondycji organizmu - wiemy tylko, że masy ciała ubywa lub przybywa, ponadto waga może pozostawać w normie, ale wysoki poziom otłuszczenia będzie wskazywał na otyłość ukrytą. W diecie redukcyjnej pożądany efekt to właśnie spadek masy ciała, jednak pomiar wagi nie uwzględni strat w beztłuszczowej masie ciała. W przypadku źle dostosowanej diety i nieprawidłowej podaży makroskładników organizm nie tylko straci nadmiar tłuszczu, ale również masę mięśniową, co będzie rzutowało na pogorszenie się wydolności i spadek siły.

Niejednokrotnie osoby rozpoczynające wybraną aktywność fizyczną obserwują wzrost wskaźnika na wadze, nie jest to jednak powód do niepokoju -sylwetka poprzez wzmacnianie masy mięśniowej regularnymi treningami i zbilansowaną dietą nabiera sportowego charakteru. Wzrost masy ciała może być jednak spowodowany również zatrzymywaniem wody w organizmie. Dokonując analizy składu ciała, można w prosty sposób określić kierunek zmian i podjąć skuteczne działania korygujące.

WAGA A OBWODY

Skuteczną i wymierną metodą monitorowania zmian w sylwetce jest mierzenie obwodów. Jeśli nie ma możliwości zmierzenia poziomu komponentów ciała zaawansowaną metodą (np. BIA, DXA), warto sięgnąć po miarkę krawiecką i mierzyć obwody za każdym razem w dokładnie tych samych miejscach (talia, biodra, ramiona, uda). Przez pierwsze tygodnie po rozpoczęciu diety i podjęciu aktywności fizycznej zmiany mogą być niewidoczne z zewnątrz. Symptomami świadczącymi o tym, że sylwetka przybiera nowe kształty, są zmieniające się wymiary ciała, a regularne ich kontrolowanie zwiększa chęć do kontynuowania pracy nad swoim ciałem.

Miejsca wykonywania pomiaru obwodów:

•    talia w najwęższym miejscu,

•    brzuch na wysokości pępka,

•    biodra w najszerszym miejscu,

•    uda w najszerszym miejscu,

•    łydki w najszerszym miejscu,

•    klatka piersiowa: u mężczyzn w najszerszym miejscu, u kobiet w najszerszym miejscu pod biustem,

•    ramiona w najszerszym miejscu,

•    przedramiona tuż pod łokciem.

Należy za każdym razem mierzyć dokładnie to samo miejsce.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA „PRZED I PO"

Dobrym sposobem śledzenia przemiany ciała jest dokumentacja fotograficzna. Warto zrobić zdjęcie swojej sylwetki przed rozpoczęciem treningów oraz przejściem na nową dietę i następne po kilku tygodniach. Porównanie efektów pracy nad ciałem ze stanem wyjściowym jest doskonałą motywacją do praktykowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Oglądając się codziennie w lustrze, nie jesteśmy w stanie uchwycić zmian, podobnie zmieniające się proporcje składu ciała nic mają odzwierciedlenia w ogólnej masie ciała. Na zdjęciach możemy zaobserwować, które par tie ciała zmieniają się lepiej, a nad którymi należy bardziej popracować.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!