Krótki poradnik zanim zainwestujesz pieniądze na giełdzie.
Krótki poradnik zanim zainwestujesz pieniądze na giełdzie.
Twoje pierwsze zakupy na giełdzie powinny dotyczyć akcji dużych, znanych spółek o mocnej i stabilnej pozycji rynkowej. Być może zysk nie będzie oszałamiający, ale zdobędziesz pewność, że kapitał, który ulokowałeś w akcjach, jest bezpieczny. Małe i średnie firmy lub nowe, debiutujące na giełdzie, nie są stabilne, co często wiąże się ze znacznymi wahaniami kursowymi, które początkującego gracza mogą przyprawić o palpitację serca.

Poradnik zanim zainwestujesz na giełdzie.

Peter Lynch, jeden z największych inwestorów wszech czasów, mawiał, że o losie inwestora decyduje nie mózg, lecz nerwy. Innymi słowy, musisz się zastanowić, jak duże wahania jesteś w stanie znieść. Jeżeli rozmyślania o tym, co grozi twoim pieniądzom, spędzają ci sen z oczu, to znaczy, że podejmujesz zbyt duże ryzyko. W świecie finansów nie istnieje coś takiego jak pewniak każda inwestycja jest obarczona niniejszym lub większym ryzykiem, bo w każdej cli wili może się zdarzyć coś, co wpłynie na cenę akcji, a tym samym na wartość twojego kapitału. I właśnie z uwagi na nieprzewidywalne zachowania rynku do najważniejszych działań należy jego analiza.

Analiza portfelowa

To bardzo istotny element strategii inwestycyjnej, pozwalający na znaczne ograniczenie ryzyka inwestycyjnego towarzyszącego akcjom. Analiza portfelowa rozważa dwie główne charakterystyk i inwestycji:

•    oczekiwaną stopę zwrotu

•    ryzyko inwestycyjne.

15 zasad inwestowania na giełdzie według Lyncha

Peter Lynch, słynny inwestor, w bestselerowej książce Pokonać giełdę udziela cennych rad. ułatwiających opracowanie strategii inwestycyjnej. Oto niektóre ze sformułowanych przez niego zasad:

1. Dżentelmeni inwestujący w obligacje nie wiedzą, co tracą. Długoterminowe lokowanie środków na giełdzie pozwala osiągnąć większy dochód niż inne inwestycje, takie jak lokaty bankowe, obligacje czy nieruchomości.

2. Jeżeli przed zainwestowaniem nie przeanalizujesz dokładnie kondycji oraz perspektyw spółek, masz takie same szanse na sukces, jakbyś, grając w pokera, nie zaglądał do kart. Szczegółowa analiza kondycji i perspektyw przedsiębiorstwa zwiększa prawdopodobieństwo trafnej inwestycji, poprzez dobór firm, które przynoszą wyższe zyski i mają większe szanse? na przetrwanie ewentualnego kryzysu. Dokładne dane o spółce, choć nie gwarantują inwestorowi odniesienia sukcesu, znacznie go do sukcesu przybliżają.

3.  Za każdą akcją stoi konkretna firma, dlatego musisz zrobić wszystko, aby zdobyć o niej jak najwięcej informacji. Trzeba zrozumieć, na czym polega biznes spółki, w której akcje się inwestuje. Jeśli jej sprawozdania finansowe1 wydają się niezrozumiałe, nie należy kupować jej akcji.

4. Trzeba świadomie wybierać akcje. Argument typu „one muszą pójść w górę!” nie jest żadnym argumentem. Kupowanie akcji na podstawie domysłów, płotek i spekulacji to według Lyncha ,,wypaczenie procesu”. Stąd kolejne zalecenie: inwestowanie musi być poprzedzone rzetelną analizą, pozwalającą się zorientować co do kondycji i potencjału rozwoju danej firmy.

5. Nie inwestuj w spółkę, jeśli nie znasz jej kondycji finansowej. Największe straty przynoszą firmy, które słabo wypadają w bilansie księgowym, dlatego przed zainwestowaniem należy się zapoznać z zestawieniem zysków i strat.

6. Unikaj modnych akcji z modnych branż. Świetne firmy z mniej popularnych branż mają większe szanse na sukces. Akcje wzbudzające zainteresowanie wielu inwestorów zazwyczaj są drogie (kurs giełdowy jest znacznie wyższy w stosunku do wartości firmy). W takiej sytuacji wzrasta prawdopodobieństwo powstania tzw. bańki spekulacyjnej, co może oznaczać poważne straty finansowe.

7. Spadki na giełdzie papierów wartościowych są tak pewne jak styczniowa zawierucha w Kolorado. Jeśli jesteś na to przygotowany, nic ci się nie stanie. Czas korekty stwarza możliwości okazyjnych zakupów i wyprzedzenia inwestorów, którzy ulegli panice. Inwestując na giełdzie, trzeba się liczyć się z możliwością poniesienia straty.

8. W przeciwieństwie do wielu inwestorów Lynch uważał, że wszelkie próby przewidzenia korekty czy bessy nie mają sensu, ponieważ ich wystąpienie zależy od zbyt wielu czynników. Lepszym rozwiązaniem jest według niego inwestowanie w dobre interesy, które po ewentualnej korekcie zostaną ponownie docenione przez inwestorów.

9. Cierpliwość popłaca, podobnie jak posiadanie akcji dobrych przedsiębiorstw; Często całymi miesiącami albo nawet latami brakuje przełożenia sukcesów operacyjnych spółki na sukcesy jej akcji na giełdzie. Ale w dalszej perspektywie takie przełożenie istnieje. i to stuprocentowe. Na tym właśnie’ zarabia się prawdziwe pieniądze.

10. Do zarabiania na giełdzie nie trzeba szczególnych zdolności intelektualnych. Potrzebne są natomiast stalowe nerwy. Jeśli masz tendencje do wyprzedawania akcji w panice, unika,] wszelkich papierów wartościowych.

11. O sukcesach inwestorów decydują przede wszystkim konsekwencja, dyscyplina i odwaga inwestowania w akcje. Wszystkie te cechy są potrzebne. zwłaszcza gdy na giełdzie notuje się spadek. Doświadczenie Lyncha potwierdza, że umiejętność niepoddawania sic panice ogarniającej wielu inwestorów i niewyprzedawanie w tym czasie akcji solidnych firm, decydują o powodzeniu. Wynika to z faktu, że wyczucie idealnego momentu powrotu na rynek jest niezwykle trudne. Inwestorzy, którzy spanikowali i sprzedali akcje, z reguły decydują się na powrót zbył późno - dopiero, kiedy zdobędą absolutną pewność, że na giełdzie panuje trend wzrostowy. Tymczasem okazuje się. minęła już chwila, gdy potencjał zysku był największy. Ta zasada Lyncha wzbudza spono kontrowersji, Lynch wskazywał w niej także, że ryzyko straty wiąże się również z obligacjami wyemitowanymi przez firmy. W sytuacji gdy firma emitująca popadnie w tarapaty, obligacje też. mogą stracić na wartości. Przytoczona zasada jeszcze dobitniej podkreśla. że, wchodząc na rynek kapitałowy, zawsze ponosi się ryzyko.

12. Zawsze jest się czym martwić. Unikaj weekendowych lęków i najnowszych prognoz medialnych.

13. Wyprzedawaj akcje spółek, które źle wypadają w analizie fundamentalnej.

Dla większości inwestorów impulsem do sprzedaży akcji jest spadek na giełdzie kursu danej spółki. Według Lyncha to błąd - głównym powodem pozbywania się akcji powinna być zła ocena spółki wynikająca z analizy. Kurs słabej firmy jest nieprzewidywalny i niesie z sobą daleko większe' ryzyko. Oczywiście kursy dobrych firm w czasie korekty czy bessy także niejednokrotnie spadają, ale zazwyczaj dzięki swej wartości szybko odrabiają straty.

14.  Nikt nie jest w stanie przewidzieć stóp procentowych, kierunku rozwoju gospodarki ani sytuacji na giełdzie, dlatego nie można się kierować prognozami

Koncentruj się na tym, co faktycznie się dzieje w firmach, których akcje posiadasz w portfelu inwestycyjnym.

 15. Próby przewidywania sytuacji na giełdzie i w gospodarce zazwyczaj kończą się niepowodzeniem - prawdopodobieństwo pomyłki jest zbyt duże.

Lynch twierdzi, że można odnosić sukcesy na giełdzie, nie próbując prognozować przyszłości. Wychodzi z założenia, że kluczem do sukcesu jest starannie przemyślany wybór i stałe monitorowanie solidnych spółek. Kryzys, jeśli nawet obejmie gospodarkę czy giełdę, wcześniej czy poznaj mi nie, a inwestor, który' inwestował w akcje wartościowych firm, w kilkuletnim horyzoncie z dużym prawdopodobieństwem osiągnie zysk.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!