Założenie konta bankowego dla dziecka - uczymy dzieci oszczędzać.
Założenie konta bankowego dla dziecka - uczymy dzieci oszczędzać.
Naukę gospodarowania pieniędzmi i oszczędzania najlepiej rozpocząć jak najwcześniej. Warto więc skorzystać z oferty banków, które prowadzą rachunki dla osób małoletnich, tj. od 13. roku życia. W przypadku takich rachunków nie wszystkie produkty są dostępne, np. twoja pociecha nie będzie mogła skorzystać z limitu debetowego.

 Konta dla małoletnich są otwierane zwykle jako rachunki indywidualne, a więc bez możliwości nadania współwłasności. Pełnomocnictwa mogą być udzielane, ale najczęściej tylko do jednorazowej czynności. Zgodę na pełnomocnictwo musi wyrazić przedstawiciel ustawowy dziecka, czyli rodzic albo opiekun prawny.

Bankowość dla małoletnich

Oferty banków dla małoletnich są bardzo zróżnicowane, dlatego przed podjęciem decyli należy dokładnie przeczytać treść umowy i zasady prowadzenia konta. Niektóre banki prowadzą konta, które w chwili osiągnięcia przez posiadacza pełnoletniości są zamykane, a środki przeksięgowywane na nieoprocentowane rachunki, o ile wcześniej nie zostanie wydana inna dyspozycja. Oczywiście środki te są w każdej chwili dostępne v dla pełnoletniego już posiadacza. Inne banki oferują rachunki, które mogą być prowadzone do osiągnięcia określonego w umowie wieku, np. 26 lat. Zwykle rachunki dla dzieci są prowadzone za darmo lub za symboliczną opłatą.

Małoletni właściciel rachunku może w pełni dysponować środkami znajdującymi się na jego koncie, o ile nie sprzeciwi się ternu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic lub opiekun prawny. Dotyczy to również korzystania z karty do bankomatu.

Otwarcie rachunku dla dziecka

Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu umowy przez osobę małoletnią i złożenie oświadczenie opiekuna ustawowego. że nie sprzeciwia się. aby bank założył laki rachunek. Dla osoby małoletniej, podobnie jak dla dorosłej, jest sporządzana karta wzorów podpisów. Jeżeli dziecko nie ma dowodu osobistego, powinno wystarczyć okazanie innego dokumentu, np. legitymacji szkolnej.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!