Pustynie - największe pustynie, czym są wydmy, czy na pustyni jest zawsze gorąco?
Pustynie to regiony, w których roczne opady deszczu nie przekraczają 250 mm, choć są i takie, na których od wielu lat nie padał deszcz. Pustynie to najbardziej suche i bardzo wietrzne miejsca na Ziemi. Nieliczne rośliny potrafią rosnąć w takich warunkach.

Jakie pustynie są największe?

Największe pustynie na świecie to Sahara, Pustynia Arabska i pustynia Gobi (powyżej). Sahara zajmuje około 1/3 powierzchni Afryki - liczy ok. 8,6 min km2. Pustynia Arabska i pustynia Gobi w Azji mają odpowiednio 2,3 i 1,2 min km2. W Australii znajduje się wiele pustyń (m.in. Wielka Pustynia Piaszczysta i Wielka Pustynia Wiktorii), które zajmują olbrzymi obszar lądu.

Jak powstają wydmy?

Na wielu pustyniach znajdują się piaszczyste kopce zwane wydmami, Wydmy powstają wtedy, gdy wiatr wieje stale z jednego kierunku. Ziarenka piasku gromadzą się wokół kamieni lub krzewów i po jakimś czasie góra piasku rośnie, aż uformują się wydmy. Całe wydmy są przesuwane przez wiatr, kiedy piasek od lekko nachylonego stoku dowietrznego jest zmiatany ponad szczytem wydmy (powyżej). Wydmy w kształcie sierpa nazywane są barchanami.

Czy na pustyni jest zawsze gorąco?

Temperatury dzienne na niektórych pustyniach mogą osiągać 50 C. Kiedy Słońce zachodzi, temperatury mogą znacznie spaść, ponieważ nad pustyniami jest mało chmur, które zatrzymywałyby ciepło dzienne. Różnica między temperaturami dnia i nocy na zachodniej Saharze może być większa niż 45°C, natomiast na pustyni Gobi klimat jest znacznie b; dziej umiarkowany. Niektórzy uważają, że regiony polarne też można nazwać pustyniami, gdyż nie pada tam deszcz.

Czy pustynie są piaszczyste?

Większość pustyń jest skalista, nie piaszczysta. Tylko ok. 11% Sahary stanowią piaski. Na wielu pustyniach występują olbrzymie, dziwnie ukształtowane przez erozję wietrzną skały.

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!