Hipoglikemia jest to obniżenie poziomu glukozy (cukru) we krwi poniżej normy fizjologicznej, czyli poniżej 80-120 mg/dl. Przy obniżeniu glukozy poniżej 60 mg/dl (60 mg/100 ml) pojawiają się głód, osłabie­nie, trudności w koncentracji, nerwowość, nagłe zmiany nastroju. W zaburzeniach na­silonych - zlewne poty, bicie serca, zimna wilgotna skóra, narastające osłabienie, trud­ności w chodzeniu, dezorientacja.

Jeżeli hi­poglikemia nie zostanie wyrównana, do­chodzi do głębokiego niedocukrzenia, drgawek, utraty przytomności i śpiączki prowadzącej nawet do zgonu.

Hipoglikemia występuje najczęściej u chorych na cukrzycę wskutek zbyt du­żych dawek insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych stosowanych w II ty­pie cukrzycy, a także w początkowym okre­sie cukrzycy dorosłych, kiedy chory wytwa­rza jeszcze nieco własnej insuliny. Pomimo utrwalonego przekonania, że hipoglikemia występuje powszechnie i często nierozpo­znana odpowiada za wiele bliżej nieokreślo­nych objawów, spotyka się ją rzadko u osób niemających cukrzycy. Może jednak czasa­mi wystąpić przy zbyt długim poszczeniu, po alkoholu oraz jako objaw uboczny po zażyciu niektórych leków.

Badania diagnostyczne

Rozpoznanie hipoglikemii łatwo potwier­dzić, przeprowadzając badanie poziomu cukru we krwi. Można je wykonać samemu z kropli krwi pobranej przez ukłucie opusz­ki palca, korzystając z prostego jednorazo­wego zestawu odczynników. Każdy cukrzyk powinien umieć wykonać ten prosty test, który może powtarzać w domu nawet kilka razy dziennie. Pacjentom nie chorującym na cukrzycę cukier we krwi oznacza się w laboratorium. Najczęściej wykonuje się test z doustnym obciążeniem glukozą. Po­ziom cukru we krwi oznacza się na czczo, a następnie wielokrotnie (co godzina) po wypiciu roztworu cukru.  

Leczenie

Poza ustaleniem właściwego dawkowania insuliny lub doustnych leków przeciwcu­krzycowych hipoglikemia zazwyczaj nie wy­maga innego postępowania. Podstawową zasadą jest dostosowanie dawki leków cu­krzycowych do aktualnej diety i wysiłku fi­zycznego. Doświadczony pacjent sam wy­równuje łagodną hipoglikemię, spożywając cukier, miód, landrynki albo słodzony sok owocowy. Ciężka hipoglikemia (niedocu­krzenie) należy do stanów nagłych, wyma­gających natychmiastowego dożylnego wstrzyknięcia roztworu glukozy.

Inne metody leczenia

Każdy chory na cukrzycę musi być pod opieką lekarza specjalisty i wszelkie próby podjęcia leczenia alternatywnego muszą być przez tego lekarza zaakceptowane.

Ćwiczenia fizyczne  Regularnie uprawiany aerobik pomaga w stabilizacji poziomu cu­kru we krwi. Inne ćwiczenia fizyczne po­prawiają samopoczucie chorego oraz prze­ciwdziałają stanom osłabienia i depresji. Leczenie dietą  Chorym na cukrzycę zaleca się spożywanie dziennie 5-6 niewielkich posiłków zawierających pokarmy białkowe z nikłą zawartością tłuszczów, a zatem ryby, białe chude mięso (kurczak, indyk), od­tłuszczone mleko i inne niskotłuszczowe produkty. Należy unikać słodyczy oraz ograniczyć do minimum napoje alkoholo­we i kofeinę.

Joga i medytacja Te lub inne ćwiczenia re­laksujące są niewątpliwie wskazane jako techniki łagodzące stres, nerwowość i inne objawy charakterystyczne dla hipoglikemii. Samoleczenie

Jest właściwie sprawą najistotniejszą, po­zwala bowiem kontrolować hipoglikemię, a przy właściwym i zdyscyplinowanym po­stępowaniu chorego objawy mogą ustąpić już po 10-15 minutach.

Przy pierwszych oznakach hipoglikemii należy zjeść 6-7 cukierków lub dwie ły­żeczki miodu, syropu czy cukru. Można też wypić pół szklanki słodzonego soku owo­cowego albo innego słodzonego płynu. Po kwadransie należy oznaczyć poziom cukru we krwi i w razie potrzeby zjeść jeszcze coś słodkiego. W przypadku bardziej nasilo­nych objawów po zjedzeniu pokarmu za­wierającego cukier trzeba zjeść dodatkowo posiłek zawierający węglowodany: jabłko lub banana, kromkę chleba, kilka kraker­sów, talerz kaszy lub płatków. Pokarmy te zawierają proste oraz złożone węglowodany i stabilizują poziom cukru we krwi.

Należy unikać alkoholu, jeśli to on wła­śnie jest przyczyną hipoglikemii. Jeżeli zaś stany hipoglikemiczne związane są z przyj­mowanymi lekami, konieczne jest zasię­gnięcie porady lekarza.

Inne przyczyny objawów typowych dla hipoglikemii

Osłabienie, omdlenia i zawroty głowy mogą być objawami zaburzeń sercowo-naczyniowych, poty - objawem niepokoju, przekwitania, nadczynności tarczycy lub nawet ata­ku serca, a narastające zaburzenia orientacji - objawem udaru lub przejściowego niedo­krwienia, a także nadużywania alkoholu lub ubocznego działania leków. Zaburzenia emocjonalne, np. stany lękowe i depresyj­ne, mogą również przebiegać z podobnymi do hipoglikemii objawami.

WSKAZANIA DIETETYCZNE

Przestrzeganie poniższych wskazań poma­ga utrzymać właściwy poziom cukru we krwi

⦁    Unikaj nadwagi:

⦁    zrezygnuj z tłuszczów

⦁    ogranicz sól

⦁    ogranicz alkohol

⦁    stosuj słodzik zamiast cukru.

⦁    Posiłki spożywaj regularnie.

⦁    Jedz dużo produktów skrobiowych.

⦁    Zrezygnuj z wszelkich słodzonych cukrem napojów, ciast, wyrobów cukierniczych i czekolady.

⦁    Jedz dużo świeżych owoców i warzyw (mniej tych najsłodszych).

⦁    Co najmniej w dwu posiłkach każdego dnia staraj się uwzględnić mięso, sery lub jaja.

Twoja OcenaFacebook Conversations