Jak bank oblicza zdolność kredytową?
Jak bank oblicza zdolność kredytową?
Bank wylicza maksymalną wielkość kredytu, czyli zdolność kredytową. Jak w praktyce bank obliczy naszą zdolność kredytową? Naszym rozmówcą w banku będzie inspektor kredytowy (coraz częściej stosowana jest też inna nazwa - doradca kredytowy).

Podajemy mu pożądaną wielkość kredytu i dane wpływające na jego oprocentowanie (m.in. udział kredytu w finansowaniu całej inwestycji mieszkaniowej i wartość zabezpieczeń), odpowiednio przygotowany program komputerowy pozwala szybko wyliczyć oprocentowanie kredytu, a w dalszej kolejności także wysokość rat kredytowych.  Bank teraz musi obliczyć, czy nadwyżka osiąganych przez nas dochodów nad stałymi wydatkami pozwala na zapłatę takich rat. Należy podać wysokość wszystkich dochodów osiąganych przez osoby, które będą zamieszkiwać w danym lokalu lub domu, a następnie - wielkość obecnych obciążeń z tytułu kredytów i pożyczek oraz stałych wydatków. Po odjęciu od dochodów stałych wydatków otrzymujemy nadwyżkę finansową kredytobiorcy, którą można przeznaczyć na spłatę rat kredytowych. Jeśli nadwyżka jest wystarczająca - bank uzna, że spełniamy podstawowy warunek uzyskania kredytu i mamy zdolność kredytową, a jeśli nie - kredytu na wnioskowanych przez nas warunkach nie otrzymamy.

Zmiany w zakresie ustalania zdolności kredytowej. Zgodnie z wprowadzoną  Rekomendacją T suma rat kredytowych nie może być wyższa niż 65% dochodów netto kredytobiorcy i zamieszkujących z nim członków rodziny. W przypadku klientów o dochodach netto niższych niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce zdolność kredytowa musi być szacowana niżej, suma rat kredytowych nie może być wyższa niż 50% tych dochodów.

Kilka banków prowadzi złożone wyliczenia zdolności kredytowej na swój użytek, natomiast udzielając kredytów stosuje dużo bardziej uproszczone metody oceny klienta, niezupełnie zresztą zgodne z Rekomendacją T. Przykładem może tu być bank, który ogłosił, że udziela kredyty mieszkaniowe w wysokości stokrotnie przekraczającej dochody netto kredytobiorcy. Jeśli więc kredytobiorca zarabia netto 2000 zł, może otrzymać kredyt w wysokości do 200 000 zł.

Bezpośredni wpływ na zdolność kredytową, czyli równocześnie na maksymalną wielkość otrzymanego kredytu, mają warunki kredytowania, zależy od nich wysokość rat i sposób ich spłaty. Dotyczy to m.in. oprocentowania kredytu. Tak na przykład wzrost oprocentowania kredytów w okresie między majem 2019 a majem 20(20 sprawił, że obliczana w złotych zdolność kredytowa zmalała w większości banków o kilkanaście procent. Z kolei zmniejszenie kosztu kredytów w okresie styczeń-maj  zwiększyło przeciętną zdolność kredytową klientów o 10-15%. Przy kredycie zaciąganym na 30 lat w marcu  przeciętna zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny o dochodach 5 tys. zł netto była szacowana na 380 tys. zł dla kredytu w złotych, a równocześnie na 340 tys. zł dla kredytu w euro". W praktyce wartość dokonywanych wyliczeń zależy w dużej mierze od polityki banku, w okresie lepszej koniunktury gospodarczej banki stosują różne wybiegi, aby zwiększyć maksymalną wartość kredytów udzielanych klientom mającym korzystną sytuację finansową.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!