Ciało wydziela wiele zapachów, z których jedne są znośne, nawet przyjemne, inne zaś odstręczające. Na przykład zapach świeże­go potu nie jest zwykle przykry, w przeci­wieństwie do zapachu nieświeżego potu, spowodowanego przez cuchnące substan­cje wytwarzane przez żyjące na skórze bak­terie. Krew miesiączkowa nieprzyjemnie pachnie w zetknięciu z powietrzem.

Moc­ny, specyficzny zapach ciała wywołuje wiele pokarmów, zwłaszcza cebula i czosnek oraz napoje alkoholowe. Zapach wydzielają głównie pachy, narzą­dy płciowe i stopy, ponieważ pot z tych okolic nie może szybko wyparować, co sprzyja aktywności bakterii oraz grzybów. Badania diagnostyczne Nieprzyjemny zapach ciała rzadko jest spo­wodowany zagadkową przyczyną - zwykle ustępuje po umyciu - jeżeli jednak się utrzymuje, należy rozważyć różne jego przyczyny.

Jedną z nich może być nieleczone zaka­żenie, np. skóry, ropiejące pod nieprzepuszczającą powietrza odzieżą. Najczęst­szym powodem przykrego zapachu stóp jest tzw. stopa atlety, czyli grzybica stóp. Drożdżakowe zapalenie pochwy daje rybi zapach. Zgorzel (martwica tkanki) wydziela zapach gnijącego mięsa.

Również niektóre leki powodują specy­ficzny zapach. Należą do nich np. często stosowane miejscowo, powszechnie do­stępne preparaty przeciwtrądzikowe, zawie­rające nadtlenek benzoilu. Z tego względu lekarz powinien dokonać przeglądu leków używanych miejscowo lub doustnie, w celu oceny, czy nie stanowią źródła niepożąda­nego zapachu.

Przykry zapach wynika też nieraz z wa­dliwego metabolizmu pewnych pokarmów lub grup pokarmów. Jeżeli jest to stała do­legliwość, należy poprosić lekarza, by prze­śledził dietę w celu znalezienia przyczyny. Na przykład pokarmy bogate w cholinę, zawartą w jajach, wątrobie oraz roślinach strączkowych, powodują niekiedy specy­ficzny zapach potu; poprawę może przy­nieść ich eliminacja z diety.

Leczenie

Praktycznie nieprzyjemny zapach ciała nie wymaga leczenia, z wyjątkiem przypadków związanych z zakażeniem lub inną chorobą. W zwalczaniu grzybicy stóp skuteczne są stosowane miejscowo kremy i pudry przeciwgrzybicze, a większość zakażeń drożdżakowych pochwy ustępuje pod wpływem le­ków przeciwdrożdżakowych.  Dostęp powietrza do owrzodzeń skóry, usunięcie chorej tkanki i przyjmowanie właściwych antybiotyków to na ogół sku­teczny sposób leczenia owrzodzeń i zaka­żeń skóry. Tkankę zgorzelinową trzeba usunąć chirurgicznie. Jeżeli przyczyną za­każenia są zaburzenia krążenia, one rów­nież muszą być leczone.

Inne metody leczenia

Zapach potu usuwają naturalne dezodo­ranty dostępne w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością. Skuteczne są też inne alternatywne metody.

Ziołolecznictwo Łagodne działanie przeciwpotne mają ekstrakty z ziół ściągają­cych: leszczyny, szałwii, bukwicy, stosowa­ne bezpośrednio na skórę. Kilka kropli olejku miętowego dodanych do kąpieli działa jak naturalny dezodorant.

Leczenie dietę Oprócz oceny, czy zmiana diety pozwoli usunąć przykry zapach po­tu, dietetyk może zasugerować pacjentowi przyjmowanie cynku lub magnezu, uważa się bowiem, że u niektórych osób przeciw­działają one wydzielaniu nieprzyjemnego zapachu.

Samoleczenie

W zdecydowanej większości przypadków wystarcza proste samoleczenie. Aby unik­nąć nieprzyjemnego zapachu, należy co­dziennie dokładnie się myć i nie zastępować kąpieli perfumami, dezodorantami i środkami przeciw poceniu. (Nie wolno też stosować tych środków na skórę uszkodzo­ną lub pokrytą wysypką.) Dezodoranty w kulce i kremie są lepsze od aerozoli, któ­re zawierają substancje szkodliwe dla płuc i środowiska. Okolice narządów płciowych trzeba myć codziennie łagodnym mydłem i wodą. Ko­biety powinny unikać częstego przemywa­nia środkami do higieny intymnej, ponie­waż drażnią one wrażliwą tkankę.Nie wystarczy jednak usunąć przykrego zapachu z ciała, trzeba go także wyelimino­wać z odzieży. Jeżeli nie poskutkuje pranie detergentami, należy zamoczyć garderobę co najmniej na godzinę w cieplej wodzie z solą (w proporcji 3 łyżki stołowe soli na litr wody).

Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu stóp spowodowanego bakteryjnym zakaże­niem, podiatrzy (specjaliści od chorób stóp) zalecają:

⦁    Nosić buty wykonane z surowców natu­ralnych, takich jak skóra i płótno bawełnia­ne, które przepuszczają powietrze.

⦁    Zmieniać obuwie, zwłaszcza sportowe, by mogło wyschnąć. Wskazane jest także wsypywanie do tenisówek, adidasów itp. dezodorantu do stóp w pudrze.

⦁    W gorące dni nosić odkryte buty, które umożliwiają cyrkulację powietrza.

⦁    Nosić do obuwia sportowego białe ba­wełniane skarpety. Po ćwiczeniach myć sto­py ciepłą wodą z mydłem, suszyć je do­kładnie, zmieniać skarpety i buty.

Jeżeli grzybica stóp nie ustępuje po tygo­dniu samoleczenia, należy zgłosić się do dermatologa, by przepisał odpowiedni lek. Czasami jednak zakażenie obejmuje także paznokcie i w takich przypadkach bywa bardzo trudne do leczenia.

Inne przyczyny nieprzyjemnego zapachu ciała

Niekiedy przyczyną nieprzyjemnego zapa­chu ciała są poważne choroby, takie jak cu­krzyca lub rak.

Twoja OcenaFacebook Conversations