Jak kupić mieszkanie obciążone hipoteką?
Jak kupić mieszkanie obciążone hipoteką?
Obecnie większość osób kupuje mieszkania i domy na kredyt, a więc coraz więcej w sprzedaży jest nieruchomości, które właśnie tak zostały kupione. Są to nieruchomości obciążone hipoteką, czyli wpisem w księdze wieczystej, który mówi o tym, że dana nieruchomość jest zabezpieczeniem dla zaciąganego kredytu.

Najprościej jest wtedy, gdy nabywca chce kupić mieszkanie za gotówkę, bo wtedy po prostu musi wykonać przelew na rachunek wierzyciela, którym jest bank, kwoty, która odpowiada poziomowi zadłużenia, a resztę należności otrzyma sprzedający.

Pamiętaj! Mogą się pojawić pewne komplikacje, gdy kupujący chce zaciągnąć kredyt.
Wtedy nowy bank może zostać wpisany do hipoteki dopiero po wykreśleniu starego, a ten na pewno zgodzi się na to, gdy otrzyma należne mu pieniądze.
Dlatego należy w akcie notarialnym dokładnie opisać jak transakcja zostanie zrealizowana, by interesy obu banków były zabezpieczone.
Pamiętaj! Obciążone hipoteką mieszkanie nie może być sprzedane bez opinii oraz zgody banku, który wpisany jest w hipotece, a także - jeśli kupujący zamierza zaciągnąć kredyt - drugiego banku.

Dlatego najpierw należy załatwić te formalności, a czasami zajmuje to nawet dwa tygodnie.
Osoba, która sprzedaje mieszkanie musi otrzymać od banku, w którym został zaciągnięty kredyt dokument z informacjami o warunkach spłaty zobowiązania.

Powinny się w nim znaleźć m.in.:

 • wysokość zadłużenia wraz z odsetkami oraz wszelkimi prowizjami;
 • zgoda banku na jednorazową spłatę zadłużenia;
 • termin spłaty akceptowany przez bank;
 • numer konta, na które należy wpłacić pieniądze;
 • oświadczenie, ze bank wystawi dokumenty, które pozwolą na wykreślenie hipoteki po dokonaniu spłaty długu.

  Dokument ten (może być ich kilka) osoba kupująca mieszkanie musi dostarczyć do banku, a którym zamierza zaciągnąć kredyt. Dopiero, gdy bank uzna, ze wszelkie formalności zostały dopełnione i przyzna kredyt, można u notariusza sporządzić przedwstępną umowę kupna-sprzedaży.
  Pamiętaj! Umowa przedwstępna powinna zawierać dokładne warunki wpłaty pieniędzy.
  Na podstawie tej umowy zostanie uruchomiony kredyt. Gdy bank, na którego rzecz wpisana była hipoteka otrzyma pieniądze, to wystawi zgodę na jej wykreślenie. Dokument ten dostarcza się notariuszowi przed podpisaniem aktu notarialnego kupna-sprzedaży mieszkania.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!