Kto może ogłosić upadłość konsumencką i czym ona jest?
Problemy finansowe chyba nikomu nie są obce. Niektóre z nich łatwo pokonać dzięki niewielkim pożyczkom, inne mogą wymagać zaciągnięcia poważnych długów. Sytuacje, w których spłacenie zobowiązań okazuje się niemożliwe, nie należą wcale do rzadkości a niejednokrotnie prowadzą do życiowych dramatów. Dlatego warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy.

Niewypłacalność i upadłość konsumencka

Jeśli nie płacisz swoich zobowiązań w ustalonych w umowach lub ustawach terminach i kwotach nie z własnej woli - jesteś niewypłacalny. Nie musi to jednak oznaczać, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia.

31 marca 2009 r. weszła w życie zmieniona Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze. Wprowadziła ona do polskiego systemu prawnego nowe postępowanie upadłościowe, tzw. upadłość konsumencką. Niestety nie oznacza ona ratunku dla każdego, kto popadł w tarapaty finansowo.

Możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej wywołała wiele dyskusji, dzieląc opinię społeczną. Jedni chwalą to rozwiązanie, Podkreślając, że daje ono szansę na wyjście z życiowego zakrętu i rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Przeciwnicy twierdzą, że jest niesprawiedliwe w stosunku do osób, które regularnie i kosztem wielu wyrzeczeń wywiązują się ze zobowiązań finansowych, nie korzystając z pomocy państwa.

Według socjologów dopuszczenie możliwości ogłoszenia bankructwa ma wiele pozytywnych aspektów. Z jednej strony pozwala na przemyślane inwestowanie, z drugiej gwarantuje, że w nawet przy braku dobrej koniunktury można wyjść z impasu. Niemożność spłacenia długów, wpadnięcie w spiralę kredytową (czyli zaciąganie kredytów na spłatę już istniejących zobowiązań) w przypadku niektórych osób kończy się głęboką depresją, popadnięciem w nałóg, a nawet samobójstwem.

Warunki ogłoszenia upadłości

Z upadłości można skorzystać tylko w wyjątkowych i niezależnych od nas okolicznościach określonych w przepisach, takich jak utrata pracy (o ile nie nastąpiła z winy pracownika), choroba, wypadek czy kradzież. Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć raz na 10 lat.

Kiedy nie można ogłosić upadłości?

Takich przypadków jest niestety sporo. Upadłość konsumencka nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników. Ponadto nie można jej ogłosić, gdy:

•    sam się zwolnisz z pracy

•    zostaniesz zwolniony dyscyplinarnie

•    jesteś w nałogu alkoholowym

•    dług powstał na skutek hazardu

•    zaciągnąłeś jakikolwiek kredyt, będąc już niewypłacalnym.

Zanim ogłosisz upadłość

Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej (o ile oczywiście spełniasz wszystkie warunki), musisz wiedzieć, co się z nią łączy. Po ogłoszeniu przez sąd bankructwa twoja sytuacja materialna z pewnością nie będzie łatwa.

• Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, zostanie ono sprzedane, a z transakcji uzyskasz jedynie środki pozwalające na wynajęcie mieszkania na rok.

•    Przez kilka lat (maksymalnie pięć) będziesz musiał spłacać długi według harmonogramu ustalonego przez sąd. Dopiero po tym okresie nastąpi umorzenie pozostałych zobowiązań.

•    Będziesz zobowiązany co rok przedstawiać przed sądem swoją sytuację materialną.

•    Nie będziesz mógł zaciągać nowych kredytów ani kupować na raty.

•    Jeśli wygrasz na loterii lub otrzymasz spadek, pieniądze będziesz musiał przekazać wierzycielom.

Postępowanie upadłościowe - szczegóły

W pierwszych dziewięciu miesiącach obowiązywania zmienionej ustawy ogłoszono zaledwie kilkanaście? upadłości konsumenckich na ponad tysiąc złożonych wniosków.

1. Aby procedura została uruchomiona, osoba niewypłacalna musi złożyć wniosek o upadłość w Sądzie Rejonowym właściwym dla jej adresu zamieszkania.

2.    Po ogłoszeniu upadłości i pozytywnej weryfikacji sąd przystąpi do likwidacji majątku. Mieszkanie, samochód oraz inne ruchomości zostaną sprzedane, a ty otrzymasz jedynie pieniądze umożliwiające ci wynajmowanie mieszkania przez rok.

3.    Nie będziesz mógł zaciągać nowych kredytów ani kupować na raty. Jeśli sąd stwierdzi, że naruszyłeś ten zakaz, postępowanie upadłościowe zostanie umorzone i wrócisz do punktu wyjścia. To samo nastąpi, jeśli w okresie pięciu lat nie będziesz regulował należności w terminie określonym przez sąd.

4.    Jeśli wciągu tych pięciu lat pojawi się przeszkoda w regulowaniu narzuconych przez sąd zobowiązań (utrata pracy, choroba), sąd na wniosek dłużnika może przedłużyć 1 ub zawiesić okres spłaty (maksymalnie na dwa lata). Gdy niewypłacalny dłużnik jest singlem, jego wierzycielami są zazwyczaj instytucje' finanse we (banki, urzędy). Jeśli pozostaje w związku małżeńskim, sytuacja jest bardziej skomplikowana. W przypadku gdy małżonkowie zawarli umowę o rozdzielności małżeńskiej, dłużnik, składając wniosek, musi się liczyć z tym. że jego osobisty majątek zostanie sprzedany. Jeżeli takiej umowy nie ma. po złożeniu przez jednego z małżonków wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wspólnota małżeńska ustaje z mocy prawu. Wówczas wspólny majątek wejdzie w skład masy upadłości, jednak współmałżonek może złożyć na ręce sędziego komisarza wniosek o zwrot należności za udział we wspólnym majątku. Wierzytelność małżonka najczęściej sięga 50% wartości majątku.

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!