Co składa się na koszt kredytu hipotecznego? Co wchodzi w skład kosztów kredytu?
Co składa się na koszt kredytu hipotecznego? Co wchodzi w skład kosztów kredytu?
W pewnym uproszczeniu możemy koszty kredytu podzielić na koszty bankowe i pozabankowe. Te ostatnie składają się z wielu pozycji, ale są w sumie małe w stosunku do całkowitego kosztu kredytu. Do kosztów pozabankowych należy koszt uzyskania dokumentów, które należy złożyć w banku, koszty notarialne, rozmaite opłaty związane z nabyciem nieruchomości, a w przypadku kredytu na dom - także koszt wyceny nieruchomości.

W coraz większej liczbie przypadków musimy też ponosić koszty ubezpieczeń. Większość z tych wszystkich kosztów należy ponieść jeszcze przed uzyskaniem kredytu, dlatego też musimy być przygotowani na dodatkowy wydatek (przy budowie domu - do kilku tysięcy złotych).

Podstawowym bankowym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie, oprócz tego ponosimy jednak także inne - wielokrotnie niższe - koszty bankowe, m.in. prowizji kredytowej (w niektórych bankach stosowane są inne nazwy) oraz innych prowizji i opłat, występujących w sytuacjach specyficznych. Należy do nich np. prowizja za przewalutowanie (zmianę waluty, w której nominowany jest kredyt) czy prowizja za spłatę kredytu przed terminem. Coraz mniej banków pobiera opłaty za złożenie wniosku kredytowego. Przy kredytach na budowę domu w wielu bankach pobierana jest opłata za inspekcję budowlaną - na miejsce budowy przyjeżdża inspektor kredytowy i wystawia rachunek na ustaloną kwotę (najczęściej 100-200 zł). Nawet, jeśli takich inspekcji jest kilka, łączny koszt jest niewielki, klient musi jednak być przygotowany na tego typu wydatki (informacje na temat rozmaitych opłat są zawarte w umowie kredytowej i regulaminie kredytowym).

Za co bank pobiera prowizję kredytową? Udzielanie kredytu wiąże się dla banku z poważną pracą i wymaga poniesienia odpowiednich nakładów finansowych. Bank ponosi koszt pracy pracowników bankowych zajmujących się udzielaniem kredytów' hipotecznych, koszt marketingu kredytów, a także rozmaite inne koszty (np. koszt utrzymania odpowiednich lokali czy pojazdów). Wszystkie te koszty pokrywa klient, płacąc prowizję kredytową. Tak więc według banku prowizja kredytowa jest zwrotem ponoszonych przez niego kosztów związanych z udzielaniem kredytu. W praktyce bank tak kalkuluje wysokość prowizji, aby na tym jeszcze zarobić.

Obliczenie ponoszonych przez bank kosztów związanych z udzielaniem kredytu byłoby bardzo trudne i pracochłonne, dlatego też banki ustalają wielkość prowizji kredytowej arbitralnie. W tym zakresie nie ma żadnych reguł, jedne banki bardziej myślą o zysku i pobierają wysoką prowizje, inne - chcą zyskać większą liczbę klientów i obniżają ją. W okresach, kiedy liczba chętnych do zaciągania kredytów hipotecznych maleje (np. w czasie letnich wakacji), część banków' ogłasza promocje, niektóre nawet przejściowo rezygnują z pobierania prowizji kredytowej.

Wielkość prowizji kredytowej. Wartość prowizji kredytowej jest zróżnicowana i ulega znacznym zmianom w czasie. W maju 2020 roku kilka banków nie pobierało tej promocji przy kredytach w złotych (przy kredytach w walutach obcych liczba takich sympatycznych wyjątków była mała). W większości banków prowizja wynosi od 1 do 3% (w stosunku do kapitału kredytu), ale są też banki, które pobierają wyższe prowizje. Przy kredycie w wysokości 300 000 zł oznacza to, że najczęściej zapłacimy dodatkowo od 3000 do 9000 zł. W odróżnieniu od innych kredytów, przy kredycie hipotecznym najczęściej prowizję dodaje się do kapitału kredytu, co oznacza, że jeśli pożyczamy 300 000 zł, będziemy spłacać te 303 000-309 000 zł, a odsetki są naliczane w stosunku do tej całej sumy.

Czytaj także:

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!