Bank ocenia ryzyko związane z danym projektem na podstawie biznesplanu. I im bardziej jest on szczegółowy, tym analityk w fazie rozpatrywania wniosku kredytowego ma mniej pytań do przedsiębiorcy. Tym samym wniosek jest szybciej rozpatrywany. Dobre przygotowanie biznesplanu ma zatem znaczenie.

Co powinien on zawierać? Przede wszystkim: opis przedsięwzięcia, opis rynku i konkurencji, potencjalnych odbiorców i dostawców, sposób finansowania, prognozowane wyniki finansowe, opis kadry zarządzającej i pracowników, powinny wskazywać, jaki jest aktualny etap przedsięwzięcia.

Wymagania co do szczegółowości i jakości biznesplanu zależą od wielkości i rodzaju przedsięwzięcia. Kiedyś banki wymagały biznesplanów w formie książkowej. Teraz część informacji bank otrzymuje podczas rozmów z klientem, a klient dosyła brakujące dokumenty, które nie mogą być przekazane tylko w formie opisowej (np. prognoza finansowa).

Twoja Ocena