Przedłużeniem kontynentu w ocean jest szelf, czyli skalna półka otaczająca wszystkie kontynenty, której głębokość nie przekracza zwykle 200 m. Szelf kończy się stokiem kontynentalnym, który opada łagodnie lub licznymi stromiznami w głębię oceaniczną.

Stok ten jest miejscem styku skorupy kontynentalnej ze skorupą oceaniczną. Na głębokości 3000-4000 m rozpościera się równina abysalna. Z niej wyrastają stożki wulkaniczne, niektóre tak wysokie, że wznoszą się ponad powierzchnię oceanu. Na styku płyt oceanicznych ciągną się tysiącami kilometrów pocięte uskokami grzbiety śródoceaniczne. To z nich wydobywa się lawa tworząc nową skorupę oceaniczną. W niektórych miejscach są długie i wąskie rowy o głębokości sięgającej 11 km.

Co to jest wyspa?

Wyspa to fragment lądu otoczony ze wszystkich stron wodą. Wyspy kontynentalne łączą się pod powierzchnią wody z platformą kontynentalną. Wyspy oceaniczne są pochodzenia wulkanicznego. Powstają wskutek wybuchu wulkanu na dnie oceanu. Gdy wulkan wynurzy się nad powierzchnię wody - tworzy wyspę.

Atol to wyspa koralowa w kształcie pierścienia lub ciąg wysp otaczających płytką lagunę. Powstaje przez narastanie koralowców wokół pogrążonego pod wodą stożka wulkanicznego.

Twoja Ocena