Sny o własnych dłoniach i palcach często mają formę obrazów przedstawiających je jako mocno wyeksponowane lub nietypowe. Twoje dłonie mogą być nieproporcjonalnie duże w stosunku do ciała. Albo rzucają się w oczy, ponieważ twoje ruchy są przesadne: energicznie coś robisz, żywo gestykulujesz lub dotykasz czegoś czy kogoś.

Sennik: Dłonie, palce, duże dłonie, związane dłonie,

W bardziej niepokojącej wersji tego snu twoje palce i dłonie są unieruchomione - na przykład związane, skute lub poranione. Ekstremalną formą tej niesprawności jest sen o utracie jednego lub więcej palców lub o tym, że amputowano ci jedną lub obie dłonie.

Dlaczego pojawia się sen: Dłonie, palce, duże dłonie, związane dłonie,

Sny o dłoniach i palcach z negatywnym lub niepokoją cym wydźwiękiem mogą się pojawiać w okresie twórczej niemocy albo poczucia bezradności w życiu — może jesteś artystą, któremu najnowsze dzieło sprawia trudności, wracasz do zdrowia po ciężkiej chorobie albo jesteś starszą osobą, którą irytuje ograniczenie fizycznych możliwości.

Interpretacja snu: Dłonie, palce, duże dłonie, związane dłonie,

Sny, których tematem jest ciało lub jego część to często zakodowane wiadomości o życiu wewnętrznym śniącego. Dłonie są wyraźną, wręcz namacalną metaforą kreatywności,  działania i niezależności. Czy w realnym życiu starasz się w jakiejś kwestii „działać na własną rękę "? Czy z jakiegoś powodu zaciskasz pięści? Według analityka snów, Gillian Holloway, dłonie wyrażają zdolność śniącego do kontrolowania własnego losu i wykorzystywania szans, a dłonie uosabiają indywidualność - warto wspomnieć o niepowtarzalności odcisku palca. Zarówno dłonie, jak i palce odgrywają ważną rolę w mowie ciała i komunikacji niewerbalnej: Skrzyżowanie dłoni przed sobą powszechnie odczytywane jest jako sygnał defensywny, oznaczający też odrzucenie, a wskazanie kogoś palcem często interpretowane jest jako niegrzeczne lub agresywne.

Sny o zranionych albo unieruchom innych dłoniach odnoszą się do nierównowagi sił w twoim życiu. Kajdanki nie tylko podkreślają jasny przekaz o utracie lub oddaniu kontroli („mam związane ręce’’), ale niosą też znamiona seksualnej uległości. Utrata części ciała może oznaczać, iż określona sfera twojego realnego życia wiąże się ze stratą lub sprawia ci ból. Jako, że dłonie są podstawowym symbolem kreatywności, sny o ucięciu ręki mogą wyrażać uczucia o bezradności i impotencji zwłaszcza jeśli sen koncentruje się na tym wszystkim, czego nie możesz zrobić samodzielnie. Niektórzy teoretycy snów posuwają się wręcz do .stwierdzenia, że poszczególne palce dłoni we śnie mają odrębne znaczenia (palec serdeczny symbolizuje zaangażowanie, palec wskazujący* władzę, i tak dalej) i że utrata lub niemożność używania określonego palca może wskazywać na kryzys w danej dziedzinie życia.

Twoja Ocena