Zbyt szybka jazda w mieście może z kierowcy uczynić pieszego. Wieczorne patrole policji podczas pomiaru prędkości w terenie zabudowanym zaskakują wielu kiero...

"On jest narypany jak Messerschmitt"

Twoja Ocena