Toczy się postępowanie sądowe, w którym bierzesz udział? Nie musisz jechać do sądu, by czegoś się dowiedzieć. Informacje uzyskasz przez internet.

Zdarzają się sytuacje, że zawiadomienie lub wezwanie z sądu nie dojdzie do nas na czas lub nie dojdzie w ogóle. Wówczas istnieje ryzyko, że nie będziemy wiedzieć, co dzieje się z naszą sprawą. W Portalu informacyjnym Sądów Powszechnych można w każdej chwili sprawdzić podstawowe informacje dotyczące postępowania w sądzie. Pod warunkiem jednak, że jesteśmy jego stroną: powódką lub pozwaną (lub odpowiednio wnioskodawczynią albo uczestniczką w postępowaniu nieprocesowym) . Dostęp do portalu mają też pełnomocnicy prawni (adwokaci, radcowie) Nie mają go świadkowie w sprawie. Korzystanie z portalu jest bezpłatne i pozwala na bezpośredni wgląd do akt sądowych naszej sprawy w postaci elektronicznej

CZEGO DOWIEMY SIĘ KORZYSTAJĄC Z PORTALU

•    Jaki Jest aktualny stan sprawy Na portalu są informacje o tym. na jakim etapie znajduje się postępowanie.

✓    Jakie czynności zostały dokonane przez s^d. Jeśli np. wyznaczono termin rozprawy, taka Informacja znajdzie się na portalu, zanim jeszcze zostaniesz poinformowana w normalnym trybie, czyli poczta.

✓    Czy wyznaczone są terminy posiedzeń Na portalu są informacje także o posiedzeniach niejawnych, na które strony nie są wzywane

•    Jaka jest treść dokumentów, które sporządził sad. Strona postępowania może przeglądać pisma (w postaci elektronicznej), protokoły rozpraw, wyroki, postanowienia oraz uzasadnienia

✓    Można też zapoznać się z treścią protokołów elektronicznych. Przebieg każdego jawnego postępowania jest dokumentowany w formie protokołu. Elektroniczny protokół to zwykle nagranie audio (czasem wideo), z którym można się zapoznać na portalu.

• Co się dzieje w przypadku apelacji Jeśli strona wniosła odwołanie od wyroku, czyli apelacje, i sprawa trafiła do sądu drugiej instancji (np. z rejonowego do okręgowego), na portalu znajda się informacje o dokumentach i postanowieniach dotyczących tego postępowano

✓    Dodatkowo otrzymasz e mailem informacje o nadchodzących posiedzeniach, zmianach terminów. odroczeniach, dokumentach, które wpłynęły do akt itp.

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ W SYSTEMIE

Każda apelacja sądowa (np. gdańska, warszawska. poznańska itp.) ma własny portal informacyjny. Znajdziesz swój, wchodząc na stronę:  ms.gov.pl/pl/sady-w-intemecie/ portal-informacyjny

Aby zacząć z niego korzystać:

•    Przez Internet złóż wniosek o rejestracje konta Podaj swoje dane i zaakceptuj regulamin portalu

•    Osobiście w sądzie potwierdź dane. Udaj się do Biura Obsługi interesanta w sądzie okręgowym. Pracownik sądu potwierdzi twoją tożsamość i aktywuje konto.

Podstawa prawna: Ustawa z 27 lipca 2001 r Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Z 2019 póz. 52).

Twoja Ocena