Wyższe limity zarobków to dobra wiadomość dla osób, które mają świadczenia z ZUS lub KRUS i dalej pracują.

Graniczne kwoty przychodów ogłasza ne są co kwartał. Ma to związek z przeciętnym wynagrodzeniem

w gospodarce narodowej. Jeśli emeryt lub rencista miesięcznie zarobi więcej, Jego świadczenie może być zmniejszone lub zawieszone.

Kogo dotyczą limity dodatkowych zarobków?

• Z ograniczeniami muszą liczyć się osoby, które pobierają wcześniejsze emerytury, emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

• Limity dotyczą też rencistów. Ale z wyjątkami. Nie muszą się nimi martwić ci, którzy pobierają rentę inwalidy wojennego oraz rentę inwalidy wojskowego jeśli niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, a także osoby, które mają przyznaną rentę rodzinną po tych inwalidach. WAŻNE! Ograniczenia nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny: kobiet po 60 r.ż i mężczyzn po 65 r.ż. Oni mogą dorabiać bez limitów.

• TU też jest wyjątek. Emeryci, którym ZUS podwyższył emeryturę do świadczenia minimalnego (1338,44 zł brutto) też nie mogą przekroczyć kwoty granicznej.

Jakie są limity i jakie zarobki się wliczają?

• Od 1 czerwca pierwsza kwota graniczna to 4364,70 zł brutto (wzrosła o ok. 168 zł). Wyższe zarobki oznaczają proporcjonalne zmniejszenie świadczenia.

Druga kwota graniczna to 8105,80 zł brutto. Gdy wcześniejszy emeryt lub rencista zarobi więcej, wypłata świadczenia zostanie wstrzymana.

Ważne: Do limitów wliczają się tylko przychody, od których obowiązkowe są składki na ubezpieczenia społeczne.   Chodzi m.in. o wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia, przychody 2 tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie wliczają się natomiast m.in. dochody z umów o dzieło, a także honoraria uzyskiwane z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Twoja Ocena