Pierwsze kroki powinieneś skierować do biura maklerskiego. To miejsce, gdzie będą przechowywane informacje o posiadanych przez ciebie papierach wartościowych i środkach pieniężnych. Otwieranie rachunku inwestycyjnego w większości biur przebiega podobnie. Możesz tego dokonać osobiście lub za pośrednictwem Internetu. Decydując się na wizytę w oddziale, nie zapomnij zabrać dowodu osobistego.

Jak zacząć grać (inwestować) na giełdzie - krok po kroku.

Potrzebny będzie też twój numer NIP i adres właściwego Urzędu Skarbowego. Opiekun klienta, czyli twój, wypełni formularz i wydrukuje umowę. Gdy ją podpiszesz. będziesz mógł korzystać z oferty brokera. Inną możliwością jest wypełnienie formularza internetowego, dostępnego na stronie WWW biura maklerskiego. Wypełniasz go, a po wygenerowaniu umowy podpisujesz ją i wysyłasz pod wskazany adres biura.

Wybór domu maklerskiego

Aby grać na giełdzie, musisz mieć konto inwestycyjne, które najczęściej jest „darmowe” (tak przynajmniej zachęcają reklamy). Czy rzeczywiście? Jak kształtują się koszty inwestycji?

Wybierając dom maklerski, zwracaj uwagę przede wszystkim na kompleksowość obsługi, dobry i łatwy kontaktem z maklerem, a dopiero polem na wysokość prowizji i dodatkowe usługi {jak dostęp do konta internetowego).

Opłaty

Opłaty pobierane przez biura maklerskie są wyszczególnione w tabelach opłat i prowizji, dostępnych w placówkach biur i na ich stronach internetowych. Jeżeli wybierzesz biuro o rozbudowanej sieci oddziałów, licz się z wyższymi opłatami, związanymi z kosztami utrzymania placówek.

Wszystkie biura  zapewniają dostęp do konta internetowego oraz ,.klasyczny” kontakt z brokerem (telefon, wizyta w oddziale). Ich zakres obsługi jest porównywalny. Opłaty za inwestycje w akcje są uzależnione od wysokości zlecenia i liczone jako udział pro centowy.

Biura maklerskie oferują często rozmaite' promocje'. Ponadto najaktywniejsi klienci mogą liczyć na rożnego rodzaju zachęty. Inwestorzy zawierający transakcje odwrotne tego samego dnia płacą znacznie niższe prowizje?.

Wyraźna jest też różnica między kosztami transakcji internetowych i zawieranych tradycyjną drogą. Jeżeli składasz zlecenia przez Internet, opłaty mogą być dwukrotnie (czasem nawet trzykrotnie) niższe. W ten sposób biura maklerskie zachęcają klientów do częstszego wykorzystywania kanału internetowego.

Dyrektywa MiFID

Przed założeniem rachunku inwestycyjnego musisz w biurze* maklerskim (lub na jego stronie WWW) odpowiedzieć na szereg pytań, które sprawdzają twoją znajomość mechanizmów rynku kapitałowego. Każda z firm pośredniczących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych przedstawia klientom ankietę, stworzoną w oparciu o MiFID (MarkeLs in Financial Instruments Diveetive), czyli dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych, która 1 listopada 2007 r. została wdrożona w Europejskim Obszarze Gospodarczym obejmującym państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Podstawowym celem tego dokumentu jest ochrona inwestorów (klientów), zwiększenie przejrzystości działania firm inwestycyjnych oraz promowanie konkurencyjności w sektorze usług finansowych.

Dzięki dyrektywie MiElD ujednolicono zasady działania firm i giełd. W praktyce oznacza to, że firma inwestycyjna uprawniona do pro wadzenia działalności w rodzimym państwie może świadczyć usługi inwestycyjne i prowadzić działalność inwestycyjną na terenie całej linii. Państwa Wspólnoty nie nakładają już dodatkowych wymagań na przedsiębiorstwo inwestycyjne lub instytucję kredytową, a tym samym firmy te nie muszą mieć odrębnego zezwolenia od władz państwa, w którym zamierzają działać.

Zgodnie z MiFID firma inwestycyjna musi się upewnić, że usługa lub instrument finanse wy jest odpowiedni i stosowny dla inwestora. Oznacza to. że klient rozumie, na czym polega dany produkt i jakie ryzyko inwestycyjne się z nim wiąże. Wymagana jest zatem wspomniana ocena wiedzy i doświadczenia klienta w odniesieniu do produktów oferowanych przez biuro (stąd wspomniana ankieta). Musisz zdawać sobie sprawę z. ponoszonego ryzyka przy danej inwestycji, a produkty finansowe powinny być skonstruowani' w taki sposób, abyś mógł zrozumieć charakter oraz ryzy ko związane z usługą oraz podjąć świadome decyzji' inwestycyjne.

Twoja Ocena