Jakie formalności trzeba załatwić przed ślubem?
Jakie formalności trzeba załatwić przed ślubem? W przypadku ślubu cywilnego, pierwszą wizytę w wybranym urzędzie, powinno się odbyć co najmniej miesiąc przed planowaną uroczystością. Istnieje jednak ryzyko, że wtedy wymarzony przez nas termin będzie już zajęty, dlatego warto iść do urzędu wcześniej, na 3 miesiące przed ślubem.

Ślub cywilny

Zgłaszając się do USC, trzeba mieć dowody osobiste do wglądu, zdecydować jakie nazwisko będziecie nosić oraz Wasze dzieci, wypełnić pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz uiścić opłatę skarbową.

W zależności od obecnego stanu cywilnego, wymagane są następujące dokumenty:

Panna i kawaler:

-    skrócone odpisy aktów urodzenia (otrzymacie w USC)

Wdowa/wdowiec:

—    skrócony akt urodzenia

-    skrócony odpis aktu zgonu małżonka

Rozwiedziona/rozwiedziony:

—    skrócony akt urodzenia

-    skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencja wyroku sądu o jego rozwiązaniu.

Skrócony odpis aktu urodzenia można otrzymać w USC w miejscu urodzenia. Za wydanie tego dokumentu pobierana jest opłata, jednak w przypadku gdy znajduje się on w urzędzie, w którym bierze się ślub, jest się zwolnionym z jej ponoszenia.

Wymagania wobec świadków' nie są duże: muszą być pełnoletni, posiadać dowód osobisty i zgłosić się do urzędu w dniu ślubu, na 30 minut przed uroczystością.

Ślub konkordatowy

W sytuacji ślubu konkordatowego, formalności załatwiane są w biurze parafialnym, choć nie ominie nas wizyta w USC. Idąc do urzędu, tak samo jak w przypadku ślubu cywilnego, trzeba mieć dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia, zdecydować jakie nazwisko będziecie nosić oraz Wasze dzieci, oraz uiścić opłatę skarbową (około 80 zł). Z urzędu otrzymacie potwierdzenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego, które będziecie musieli zanieść do biura parafialnego. Ten dokument ważny jest 3 miesiące.

W parafii składacie następujące dokumenty:

—    dowody osobiste

-    świadectwa chrztu oraz świadectwa bierzmowania narzeczonych, które pobiera się z parafii, w której odbył się chrzest

-    świadectwa nauki religii ze szkoły

-    zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcia związku małżeńskiego

-    zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych i odbycia spotkań wr poradni rodzinnej

-    zaświadczenie o wygłoszeniu/wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych - jeśli ślub odbędzie się tradycyjnie w parafii Panny Młodej, tam wystawia się dokument o zapowiedziach. Pan młody zanosi formularz zapowiedzi do swojej parafii, który po 4 tygodniach, z odpowiednimi pieczęciami i podpisami odnosi do parafii narzeczonej.

-    gdy oboje jesteście spoza parafii, w której chcecie wziąć ślub, musicie przynieść zgodę ks. Proboszcza Parafii narzeczonej lub narzeczonego

-    zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych 2 spowiedzi (zanosimy to tuż przed ślubem)

Podczas wizyty w biurze parafialnym, sporządzany jest protokół przedmałżeński. Spisuje się go nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowanym ślubem. W tym czasie wygłaszane są zapowiedzi, a narzeczeni przygotowujący się do zawarcia małżeństwa, powinni przystąpić do pierwszej spowiedzi. Drugą spowiedź odbywa się na dzień przed ślubem lub w tym samym dniu.

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!