Jakie są formy zabezpieczenia kredytu? Co oznacza zabezpieczenie kredytu hipotecznego? Wymagana wartość zabezpieczeń.
Jakie są formy zabezpieczenia kredytu? Co oznacza zabezpieczenie kredytu hipotecznego? Wymagana wartość zabezpieczeń.
Wymagana wartość zabezpieczeń. Ustalając maksymalną wielkość kredytu, banki wyliczają tzw. współczynnik LTV (loan to value), oznaczający stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie. Jeśli stosunek ten jest wyższy, banki zwiększają oprocentowanie kredytu, jeśli przekracza ustaloną przez bank wysokość - kredytu nie udzielą.

Jeśli kupujemy mieszkanie i bierzemy kredyt na 80% jego wartości, wartość zabezpieczenia wynosi w praktyce 125% wartości kredytu. Jeśli otrzymamy kredyt na pokrycie 100% kosztu zakupu mieszkania, wartość zabezpieczeń jest równa wartości kredytu. Banki liczą na to, że z czasem wartość mieszkania poważnie zwiększy się, dzięki czemu ich interesy będą chronione.

Wymagania banków dotyczące stosunku wartości nieruchomości (w momencie kredytowania) do kapitału udzielonego kredytu są bardzo zróżnicowane. Niektóre banki zgadzają się w tym względzie na bardzo duże ustępstwa, inne stosują bardziej surowe kryteria.

W kwietniu 2020 roku najczęściej banki zgadzały się udzielić kredytu o wartości wynoszącej teoretycznie 100% wartości zabezpieczeń, ale w listopadzie 2008 roku stosunek kapitału kredytu do wartości zabezpieczeń spadł najczęściej do 80%. Z kolei na początku 2010 roku nastąpił poważny wzrost dopuszczalnego wskaźnika LTV, do 100%, a w niektórych bankach -jeszcze więcej. W przypadku mieszkań w praktyce oznacza to, że maksymalna wartość kredytu jest równa 100% kosztu zakupu mieszkania w momencie udzielania kredytu. Przy zakupie nowego mieszkania od dewelopera wynika to z projektu umowy, a w przypadku zakupu na rynku wtórnym - z umowy przedwstępnej (są oczywiście banki, które mają ' w tym zakresie mniejsze wymagania).

 Przy zakupie od dewelopera często okazuje się, że ostateczny koszt zakupu mieszkania będzie wyższy  (umowa z deweloperem zwykle przewiduje możliwość podniesienia ceny mieszkania przy określonych warunkach, nieraz też trzeba ponieść dodatkowe koszty).

Podobna jest sytuacja w przypadku kredytu na budowę domu. Kredy-| tobiorca przedstawia bankowi kosztorys budowy (niekiedy - opracowany przez firmę budowlaną), w trakcie budowy niektóre koszty jednak rosną w stosunku do tego kosztorysu - dotyczy to m.in. robocizny, usług firm specjalistycznych, kosztu materiałów budowlanych. A zatem korzystnie jest ubiegać się o kredyt większy, niż wynika to z naszych wyliczeń - na przeszkodzie mogą jednak stanąć zasady banku dotyczące wartości zabezpieczeń.

Zarówno hipoteka, jak i inne formy zabezpieczeń mogą być ustanowione nie tylko przez kredytobiorcę, ale także przez osoby trzecie (niektóre banki nie dopuszczają jednak takich możliwości). Są to zwykle członkowie rodziny kredytobiorcy, ustanawiający zabezpieczenie na swoich mieszkaniach, domach i gruntach.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!