W co najlepiej ulokować oszczędności? W co zainwestować oszczędności, aby nie stracić?
W co najlepiej ulokować oszczędności?  W co zainwestować oszczędności, aby nie stracić?
Lokowanie oszczędności, ze względu na mnogość produktów inwestycyjnych oferowanych przez instytucje finansowe, takich jak obligacje, fundusze akcji lub nieruchomości jest niełatwym zadaniem.Każdy, kto chce zabezpieczyć swoją finansową przyszłość prędzej czy później staje przed dylematem wyboru najwłaściwszego dla siebie sposobu pomnażania pieniędzy.

Lokowanie oszczędności, najczęściej wypracowanych dużym nakładem sił wymaga dobrej orientacji w prawdziwym gąszczu ofert finansowych produktów oferowanych przez banki, kasy oszczędnościowo – kredytowe czy fundusze inwestycyjne.

  • Gdy najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych pieniędzy

Najbezpieczniejszym sposobem lokowania oszczędności są obligacje skarbu państwa. Inwestycja w nie wiąże się z minimalnym ryzykiem, gdyż wypłata naszych pieniędzy jest gwarantowana przez państwo, którego obligacje kupujemy. Bankructwo państwa jest zjawiskiem skrajnie rzadkim, ostatnio miało miejsce w przypadku Argentyny w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie sytuacja gospodarcza Grecji stawia ją w gronie państw o podwyższonym stopniu ryzyka, jednak jej upadek nie jest jeszcze przesądzony. Obligacje możemy zakupić w placówkach bankowych, biurach maklerskich a także bezpośrednio na nasze konto maklerskie poprzez rynek obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - Catalyst. Najczęściej oferowane są obligacje 1-roczne, 2-, 3-, 5- oraz 10- letnie. Przed kupnem obligacji warto zastanowić się na jaki okres możemy zamrozić nasze oszczędności i jaką ich część zainwestujemy w ten najbezpieczniejszy sposób oszczędzania.

 

  • Większe ryzyko, większe zyski

Jeśli nie satysfakcjonuje nasz zazwyczaj niewielkie oprocentowanie obligacji i lokat bankowych powinniśmy zastanowić się nad lokowaniem naszych oszczędności w instrumenty dające większe zyski. Pamiętać należy pamiętać, że zazwyczaj wysokie oprocentowanie danego produktu inwestycyjnego wiąże się z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Do najpopularniejszych instrumentów finansowych dających zyski nawet kilkukrotnie większe niż lokata czy obligacje należą fundusze inwestycyjne. Możemy rozróżnić kilkanaście rodzajów typów funduszy, między innymi: akcyjne, zaliczające się do najagresywniejszych form inwestycyjnych. Dzielą się one dodatkowo na przykład na: fundusze małych i średnich spółek, WIG20 – lokujące nasze środki w największe spółki notowane na warszawskiej giełdzie, czy fundusze akcji zagranicznych albo rynków wschodzących. Lokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych jest obarczone ryzykiem, niekiedy bardzo wysokim, dlatego nie powinniśmy decydować się na zainwestowanie wszystkich naszych wolnych środków w tego typu instrumenty finansowe. Innym rodzajem inwestycji godnym rozważenia jest zakup nieruchomości. Należy jednak pamiętać że ten rodzaj inwestowania wiąże się zazwyczaj z koniecznością posiadania większych środków oraz przebrnięciem przez czasami dość skomplikowaną procedurę administracyjno – notarialną. Dlatego też na lokowanie oszczędności w nieruchomościach powinni się decydować bardziej zaawansowani inwestorzy, znający zarówno lokalny jaki i globalny rynek i otoczenie finansowe.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!