Pająki chyba nikogo nie pozostawiają obojętnym Jedni na ich widok otrząsają się ze wstrętem , inni są zachwyceni. Najwięksi fani pająków hodują je w domu

Od pewnego cza­ su modne stało się hodowanie p taszników- wielkich pająków po­chodzących z ciepłych krajów. Istnieje 900 ptasz­ników - niektóre są czar­ ne, inne mają czerwone kolanka, inne białe, jesz­cze inne czerwone włoski na ciele. Mogą też być niebieskie lub bajecznie kolorowe, np. zielono-czerwonogranatowe. Spotyka się okazy długo­ści 12-15 cm, ale i takie, które mierzą 30 cm.

NA ZIEMI LUB NA DRZEWIE

Możemy wybierać spo­śród ptaszników naziem­nych, nadrzewnych, a na­ wet podziemnych! Najła­twiejsze w hodowli są pa­jąki naziemne. Są efek­towne, bardzo kolorowe. Ich jad jest niezbyt silny. Należy jednak uważać, by ich nie przestraszyć, np. biorąc na ręce, bo gdy się boją, wyrzucają z odwlo­ką parzące włoski. Jeżeli spadną nam one na skórę, trzeba się szybko umyć. Niekiedy włoski wywołu­ją reakcje alergiczne, np. swędzenie. Jeśli chodzi o pająki nadrzewne, większość wymaga zwiększonych starań, którym trudno sprostać początkujące­ mu hodowcy. Potrafią też sprawić niespodzian­ki: wykonują raptowne i długie skoki, które mo­gą skończyć się obraże­niami pająka lub jego ucieczką np. za szafę. Niektóre gatunki z rodzaju Poecilotheria, pięk­nie ubarwione, bywają agresywne, a ich jad mo­że być niebezpieczny.

Najmniej polecane dla początkujących są pają­ ki żyjące w norkach. Są duże, silne, mają ma­sywne odnóża, zwłasz­cza tylne. Niektóre po­ trafią przegryźć nawet gruby plastik, a ich jad jest silny. Trzeba więc uważać i mieć doświad­czenie w hodowli.

WARUNKI MIESZKANIOWE

Terrarium musi być dostosowane do wielko­ści pająka i do jego trybu życia. Ptaszniki naziemne powinny mieć terrarium o wymiarach minimum 30 cm (dl.) na 30 cm (glęb.) na 25 cm (wys.).  Powinna się też w nim zna­ leźć kryjówka, w której pająk może się schować. Ptaszniki nadrzewne mu­szą mieć wyższe terrarium (do 50 cm),by można w nim było ulokować gałęzie, po których pająk będzie się wspinał i oprzędzie „na­ miot”, by móc się skryć. Ter­rarium może być natomiast węższe. Dla pająków pod­ ziemnych powinno wynosić ok. 30 x 30 x 30 cm, za to podłoże powinno być grub­sze, 15-20 cm, by ptasznik mógł wykopać norkę i się schować. W terrarium może być zwykła ziemia, a jeszcze lepiej - torfowa, bo dłużej trzyma wilgoć. Hodowcy często też używają włókna kokosowego, piasku lub mchu torfowca. Na wolności ptaszniki żyją w ciepłym klimacie, dlatego w terrarium musimy im zapewnić ok. 26°C w dzień i ok. 23°C w nocy (niektóre ga­tunki wymagają nieco wyż­szej). Ptaszniki mogą nie przeżyć nawet chwilowych  zmian temperatury (np. po­ niżej 10°C czy powyżej 32°C), bo są zmiennocieplne i ich funkcje życiowe zależą od temperatury otoczenia. W naturze pająki żyją w miejscach, gdzie wilgot­ność sięga 60-80 proc. - i taką musimy im zapew­nić. Ściółka w terrarium po­ winna być stale wilgotna (ale nie błotnista), bo pająk będzie miał kłopoty z wy- linką (zrzuceniem starego oskórka), co może dopro­wadzić do jego śmierci. Terrarium nie powinno stać na oknie, bo są tam zbył duże wahania temperatury, i często zbyt silne nasło­necznienie. Nie należy sta­wiać go także obok telewi­zora, komputera i sprzętów' grających, bo głośne dźwię­ki powodują stres u pają­ków’, które odbierają drga­nia - dla nich głośna mu­zyka to tak jak dla nas trzę­sienie ziemi.

Twoja Ocena