Co się dzieje, gdy moje pieniądze nie są inwestowane? I - jak inwestować je mądrze?
Co się dzieje, gdy moje pieniądze nie są inwestowane? I - jak inwestować je mądrze?
Popularne powiedzenie głosi, że w życiu liczą się nie tylko pieniądze. Liczy się bowiem także posiadanie nieruchomości, złota, akcji czy obligacji. Majątek osób zamożnych składa się właśnie z wielu takich elementów. Między innymi dlatego jest tak dzielony, aby mógł być nieustannie inwestowany, po to, aby się stale pomnażał.

Wyobraźmy sobie, że razem z innymi osobami dziedziczymy spadek po kimś majętnym. Nasz udział w spadku wypłacony jest w gotówce. Jeśli schowamy gotówkę w domu, będzie ona tracić na wartości, gdyż ceny wielu dóbr (choć oczywiście nie wszystkich) nieustannie rosną. Wiele osób ulokowałoby zapewne swoją część spadku w banku na najlepszy z możliwych procent. Ale nawet najlepsze lokaty w bankach oprocentowane są tylko niewiele ponad wskaźnik inflacji.

Dlatego osoby mające „głowę na karku” starają się aktywnie inwestować swój majątek tak, aby pomnażał się szybciej. Inwestują go kierując się przede wszystkim zasadą dywersyfikacji ryzyka. Należy podzielić majątek tak, aby inwestować go w kilka różnych instrumentów finansowych, obarczonych różnym poziomem ryzyka, a tym samym różnym poziomem potencjalnych zysków i strat. Gdy wszystko ulokujemy w akcjach, to w przypadku bessy – spadków kursów akcji na giełdzie, dużo stracimy. Gdy jednak obok akcji kupimy obligacje, to bessa nie wyrządzi nam aż tak dużej szkody.

Dobór konkretnych form inwestowania zależy od indywidualnych preferencji osoby inwestującej. Każda z osób musi odpowiedzieć sobie przynajmniej na dwa pytania: jak długi jest horyzont planowanej inwestycji i jaki poziom ryzyka akceptuje? Zwykle jest tak, że próba osiągnięcia największego zysku wymaga podjęcia najwyższego ryzyka. Kupując akcje mało renomowanej spółki możemy w ciągu zaledwie kilku tygodni podwoić, czy nawet potroić włożony w te akcje kapitał, ale ryzykujemy zarazem, że spadek kursu akcji tej spółki może pozbawić nas połowy bądź nawet większej części kapitału.

Takimi załamaniami kursów bądź cen na poszczególnych rynkach mniej przejmują się ci, którzy zdecydowani są inwestować długofalowo, gdyż w większości przypadków w długim okresie inwestycje w akcje przynoszą zysk. Bogactwo ofert kierowanych do posiadaczy znaczniejszych majątków sprawiło, że dziś rzadko kto inwestuje swój majątek samodzielnie. Większość ludzi powierza to specjalistom z instytucji finansowych umożliwiających aktywne inwestowanie. Dla osób bardzo bogatych powstają specjalne usługi, np. w zakresie private banking czy wealth management - czyli wyjątkowe oferty skierowane do najbardziej wymagających i zamożnych klientów, którzy oczekują indywidualnej obsługi na najwyższym poziomie jeżeli chodzi o zarządzanie ich majątkiem.

Przeczytaj również:

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!