Jakie mogą być konsekwencje niepłacenia rachunków w terminie
Jakie mogą być konsekwencje niepłacenia rachunków w terminie
Terminowe opłacanie wszelkich rachunków jest niezwykle ważne. Przeczytaj jakie mogą być konsekwencje niepłacenia zobowiązań w terminie. Każdemu może zdarzyć się, że zapomni opłacić jakiś rachunek, albo spóźnia się ze spłatą kolejnej raty kredytu bankowego. Grozi to naliczeniem karnych odsetek od nieopłaconych kwot. Może spotkać nas jednak dodatkowa kara - trafienie na czarną listę dłużników albo złych kredytobiorców, a tego lepiej uniknąć.

W Polsce od niedawna działają – na mocy specjalnej ustawy – tzw. Biura Informacji Gospodarczej, prowadzące rejestry złych dłużników. W przypadku, gdy nieopłacony rachunek przekracza kwotę 200 złotych i zalegamy z jego płatnością powyżej 90 dni (oraz minęło 30 dni od wysłania do nas upomnienia – wezwania do zapłaty), nasz wierzyciel ma prawo wysłać informację o tym do takiego rejestru. Mogą to robić firmy telekomunikacyjne, przedsiębiorstwa dostarczające nam prąd, wodę lub gaz. Mają one też prawo sprawdzać, czy figurujemy na liście złych dłużników.  W konsekwencji, jeśli przez ponad 3 miesiące nie opłaciliśmy wynoszącego np. 210 złotych rachunku za telefon komórkowy, to firma telekomunikacyjna wyłączy nas z sieci. Gdy wtedy pójdziemy po nowy telefon do firmy telekomunikacyjnej to jej pracownik, zanim podpisze z nami umowę, może dowiedzieć się z rejestru, że jesteśmy złym dłużnikiem firmy telekomunikacyjnej. W takim przypadku na nowy abonament telefoniczny nie mamy szans.

Osobny rejestr – Biuro Informacji Kredytowej (BIK) - stworzyły banki. Przy czym nie gromadzą one informacji tylko o złych kredytobiorcach, ale o wszystkich kredytobiorcach. Możemy być pewni, że chcąc zaciągnąć kredyt w jakimkolwiek banku (a także np. w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej) pracownik tego banku zamówi w BIK raport na temat całej naszej historii kredytowej. Z raportu dowie się, jak sumiennie spłacaliśmy każdy z wziętych w ostatnich latach kredytów (także z kart kredytowych). Gdy stwierdzi, że sumienność w spłatach rat nie jest naszą mocną stroną, odmówi nam kredytu albo zaproponuje jego gorsze warunki.

Nie lekceważmy więc terminów opłacania rachunków czy spłaty rat kredytowych.

Przeczytaj także inne artykuły:

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!