Cesarstwo rzymskie - najważniejsze informacje.
Cesarstwo rzymskie - najważniejsze informacje.
Republika rzymska skończyła się w 27 r. p.n.e., kiedy cesarz August zapoczątkował cesarstwo rzymskie. W 395 r. n.e. podzielono imperium na dwie części. Część zachodnia (ze stolicą w Rzymie) dostała się w 476 r. pod panowanie tzw. barbarzyńców. Część wschodnia, ze stolicą w Konstantynopolu (obecnie Stambuł) istniała do 1453 r.

Co budowali Rzymianie?

Rzymianie byli zdolnymi budowniczymi. Budowali wielkie kamienne wiadukty, którymi prowadziły drogi, i akwedukty (kamienne wodociągi naziemne, doprowadzające rurami wodę ze źródeł) ponad dolinami. Wznieśli także wiele wspaniałych miast, połączonych siecią długich, prostych dróg.

Czym handlowali Rzymianie?

Rzymskie szlaki handlowe prowadziły przez całą Europę, a nawet do Chin i Indii. Statki handlowe dostarczały z Rzymu do odległych portów liczne towary, np. wino, oliwę, produkty rolne, a także dzieła sztuki Do Rzymu przywożono towary egzotyczne, takie jak dzikie zwierzęta, kość słoniowa czy jedwab

Gdzie mieszkali żołnierze rzymscy?

 Żołnierze podczas wypraw wojennych mieszkali w namiotach ze skóry. W czasach pokoju zamieszkiwali duże forty wojskowe, w których znajdowały się warsztaty, stajnie i szpitale.

Jak zginął Juliusz Cezar?

Juliusz Cezar był znakomitym wodzem, który ogłosił się dożywotnim dyktatorem (jedynym władca.) Rzymu. Chociaż zaprowadził w państwie pokój i ustanawiał sprawiedliwe prawa, senat uznał, że ma on za dużą władzę. Dlatego 15 marca 44 r. p.n.e.   grupa ( senatorów spiskowców zasztyletowała Cezara

Dlaczego Rzym był tak potężny?

 0 sukcesie Rzymu zadecydowała dobrze zorganizowana, stała armia. Znakomicie wyćwiczeni żołnierze byli podzieleni na legiony, z których każdy liczył ponad 6 tysięcy ludzi. Legion składał się z dziesięciu kohort, dzielących się na centurie, tj. oddziały 100 żołnierzy, służących pod dowództwem centuriona.

Kto użył słoni do ataku na Rzym?

W 218 r. p.n.e. Hannibal, wódz z Kartaginy w północnej Afryce, poprowadził 10 tysięcy żołnierzy i 38 słoni przez Hiszpanię i Alpy, chcąc zaatakować Rzym. Odniósł trzy znaczące zwycięstwa; tylko 12 słoni przeżyło tę wyprawę.

Jak broniono Rzymu?

W późniejszym okresie istnienia cesarstwa Rzymianie musieli chronić miasta przed atakiem plemion barbarzyńskich, które plądrowały Europę. Budowali wokół miast grube mury i forty, z których uzbrojeni żołnierze mogli łatwo się bronić.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!